QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


SYMFONIA 3, ETIUDA 3, FUGA 4 – formularze wniosków dostępne

czwartek, 22 stycznia 2015

Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów SYMFONIA 3, ETIUDA 3 i FUGA 4. Wnioski można składać do 16 marca br. »


Styczniowe posiedzenie Rady NCN

wtorek, 20 stycznia 2015

W dniach 14-15 stycznia 2015 r. członkowie Rady Narodowego Centrum Nauki spotkali się po raz kolejny. Podczas obrad plenarnych w dniu 15 stycznia, przewodniczący Rady powołał komisje specjalistyczne Rady NCN i ich przewodniczących, którymi zostali: prof. dr hab. Krzysztof Nowak w Komisji ds. Regulaminów i Procedur, ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek w Komisji ds. Etycznych oraz prof. dr hab. Małgorzata Kossowska w Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej. »


Infect-ERA: Nowy konkurs z zakresu chorób zakaźnych

wtorek, 20 stycznia 2015

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum Infect-ERA zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze. »


Konsorcjum BiodivERsA zapowiada ogłoszenie nowego konkursu

poniedziałek, 19 stycznia 2015

W maju 2015 r. konsorcjum BiodivERsA , do którego należy również Narodowe Centrum Nauki, ogłosi otwarcie naboru wniosków o finansowanie projektów badawczych wpisujących się w tematykę: »


Stanowisko Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z 28 sierpnia 2014 r.

piątek, 16 stycznia 2015

Rządowy projekt ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z 28 sierpnia 2014 r. ma na celu dostosowanie polskiego prawodawstwa do przepisów prawnych Unii Europejskiej. W dyskusji nad tym projektem głoszone są poglądy podważające nie tylko dopuszczalność, ale też i zasadność przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, zarówno w badaniach podstawowych, jak i stosowanych. »


Zmiana rachunku bankowego jednostki nie wymaga aneksowania umowy

czwartek, 8 stycznia 2015

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Narodowego Centrum Nauki, dotyczącymi zmiany rachunku bankowego, na który Centrum przelewa jednostce środki finansowe na realizację projektów badawczych/staży/stypendiów oraz projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych informujemy, że zmiana rachunku bankowego nie wymaga aneksowania zapisów umowy. »


Aktualizacja formularzy aneksów do umów

środa, 31 grudnia 2014

W celu usprawnienia procesu wprowadzania zmian w projektach finansowanych przez NCN, zostały zaktualizowane formularze aneksów do umów zawieranych z grantobiorcami. Szczegółowy wykaz aneksów dla poszczególnych konkursów oraz typów zmian mogą Państwo znaleźć w zakładce Wprowadzanie zmian w projektach. »


Przedłużenie terminu składania dokumentów w konkursie na stanowisko koordynatora dyscyplin ST

piątek, 19 grudnia 2014

Informujemy, że w związku z uchwałą nr 108/2014 Rady Narodowego Centrum Nauki, termin składania dokumentacji w konkursie na stanowisko koordynatora dyscyplin w grupie nauk ścisłych i technicznych ogłoszonym w dniu 27 listopada 2014 r. przesunięto z dnia 31 grudnia 2014 r. na 22 stycznia 2015 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca lutego 2015 r. »


Podsumowanie pierwszego posiedzenia Rady NCN w nowym składzie

piątek, 19 grudnia 2014

 16 grudnia 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki w nowym składzie. Posiedzenie otworzyła prof. Daria Lipińska-Nałęcz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki Szkolnictwa Wyższego, która w imieniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego wręczyła powołania nowym członkom Rady NCN. »


Infect-ERA zapowiada ogłoszenie nowego konkursu

środa, 17 grudnia 2014

19 stycznia 2015 r. konsorcjum Infect-ERA, do którego należy również Narodowe Centrum Nauki, ogłosi otwarcie naboru wniosków o finansowanie projektów badawczych wpisujących się w tematykę: »


Strony