Rzetelność badań naukowych


poniedziałek, 18 lipca 2016

Uprzejmie informujemy wszystkich wnioskodawców i grantobiorców, że w dniu 11 maja 2016 r. uchwałą nr 39/2016 Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadziła Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania, na podstawie którego każda osoba świadoma zaistnienia oszustw i nadużyć w projektach finansowanych przez Centrum oraz we wnioskach składanych do NCN w ramach ogłaszanych konkursów powinna poinformować o zaistniałej sytuacji pracownika Centrum.

Informacje można kierować bezpośrednio na adres mailowy rzetelnosc.naukowa@ncn.gov.pl lub do dowolnego pracownika NCN na jego służbowy adres mailowy.

Ponadto zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 5/2019 została powołania Komisja ds. Rzetelności Badań Naukowych w skład której wchodzą: prof. dr hab. Barbara Lipińska – przewodnicząca, prof. dr hab. Piotr Migoń – członek Rady NCN, dr Weronika Bieniasz – Koordynator Zespołu ds. Elektronicznego Systemu Obsługi Wniosków, dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska – koordynator dyscyplin, Jakub Michaluk – radca prawny.