Błąd w formularzu wniosków w systemie OSF poprawiony


czwartek, 14 września 2017

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z informacją otrzymaną od Ośrodka Przetwarzania Informacji, błąd w generowaniu plików .pdf wniosków do NCN został naprawiony. Wnioski mogą być wysyłane.