Aktualności


Zapowiedź międzynarodowego konkursu sieci JPND w obszarze chorób neurodegeneracyjnych

wtorek, 3 grudnia 2019

Sieć JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) zapowiada nowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczący metod neuroobrazowania i technik stymulacji mózgu w diagnostyce, leczeniu i badaniach nad chorobami neurodegeneracyjnymi.


Dyrektor NCN ponownie wybrany członkiem Rady Zarządzającej Science Europe

środa, 27 listopada 2019

Dwudziestego siódmego listopada 2019 r. dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Zbigniew Błocki został po raz trzeci wybrany na członka Rady Zarządzającej Science Europe.


Zapowiedź konkursu CEUS-UNISONO

piątek, 22 listopada 2019

Zapowiedź międzynarodowego konkursu CEUS-UNISONO na projekty badawcze, organizowanego we współpracy wielostronnej w ramach programu CEUS w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure).


QuantERA: podsumowanie konferencji śródokresowej

piątek, 22 listopada 2019

Ponad 100 osób wzięło udział w konferencji śródokresowej programu QuantERA pn. QuantERA Mid-Term Strategic Conference, która odbyła się w dniach 13-14 listopada 2019 r. w Granadzie (Hiszpania). Imprezę zorganizowała agencja finansująca badania naukowe z Hiszpanii (Agencia Estatal de Investigacion) oraz Narodowe Centrum Nauki w Krakowie (Koordynator programu QuantERA) we współpracy z Uniwersytetem w Granadzie.


Spotkania informacyjne i szkolenia dla wnioskodawców w 2020 r.

piątek, 22 listopada 2019

Z satysfakcją odnotowujemy duże zainteresowanie, jakim cieszą się spotkania informacyjne i szkolenia prowadzone przez Koordynatorów Dyscyplin NCN w jednostkach naukowych. Wzorem roku ubiegłego, proponujemy Państwu kalendarz z terminami zarezerwowanymi na tego typu spotkania informacyjne i szkolenia w pierwszym półroczu 2020 r. 


Posiedzenie Rady NCN 13-14 listopada 2019 r.

piątek, 22 listopada 2019

Pierwszego dnia obrad członkowie Rady oraz dyrekcja NCN spotkali się z wiceprezesem rady ministrów, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem. Tego samego dnia odbyły się również  posiedzenia komisji Odwoławczej i ds. Regulaminów i Procedur oraz posiedzenia Komisji głównych Rady. Drugiego dnia odbyły się obrady plenarne, po których Komisja Rady ds. konkursów na koordynatorów dyscyplin NCN przeprowadzała rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko koordynatora dyscyplin w dziedzinie nauk o życiu.


MINIATURA 3 – decyzje w sprawie wniosków odrzuconych formalnie

czwartek, 21 listopada 2019

Informujemy, że zostały dziś wysłane decyzje dotyczące kolejnej części wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 3, które nie zostały zakwalifikowane do finansowania z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Uzasadnienia dostępne są w systemie ZSUN/OSF. Prosimy o sprawdzenie statusu wniosku w systemie ZSUN/OSF oraz Elektronicznych skrzynek podawczych ESP (ePUAP).


Strony