Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Wyszukiwarka ofert pracy

Wybrane miasto: Gdańsk

StanowiskoMiastoNazwa jednostkiTyp konkursuTermin składaniaData dodania
Doktorant/ stypendysta
Szczegóły oferty »
GdańskPolitechnika Gdańska, Wydział ChemicznyOPUS – ST1 sierpnia 20182018-06-08
Stypendysta-doktorant
Szczegóły oferty »
GdańskMiędzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, OPUS – NZ1 sierpnia 20182018-06-22
Doktorant (2)
Szczegóły oferty »
GdańskMiędzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Uniwersytet GdańskiOPUS – NZ15 sierpnia 20182018-05-16
Student-stypendysta
Szczegóły oferty »
GdańskPracownia Chemii Peptydów, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet GdańskiSONATA – ST17 sierpnia 20182018-07-13
doktorant - stypendysta
Szczegóły oferty »
GdańskPolitechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Leków i BiochemiiOPUS – NZ31 sierpnia 20182018-07-03
PhD student (2)
Szczegóły oferty »
GdanskGdansk University of Technology, Department of Physical ChemistrySONATA BIS – NZ31 sierpnia 20182018-03-06
doktorant, stypendysta (2)
Szczegóły oferty »
GdańskPolitechnika Gdańska, Wydział ChemicznySONATA BIS – NZ31 sierpnia 20182018-03-05
Doktorant - stypendysta (2)
Szczegóły oferty »
GdańskKatedra Analizy Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet GdańskiBEETHOVEN – ST31 sierpnia 20182018-07-17
Doktorant/stypendysta
Szczegóły oferty »
GdańskUniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Biologii i Genetyki MedycznejOPUS – NZ1 września 20182018-06-20
stypendysta - doktorant (2)
Szczegóły oferty »
GdańskPolitechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i ŚrodowiskaOPUS – ST10 września 20182018-06-26
Doktorant
Szczegóły oferty »
GdańskUniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i InformatykiSONATA BIS – ST10 września 20182018-05-28
Doktorant
Szczegóły oferty »
GdańskUniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i InformatykiSONATA BIS – ST10 września 20182018-05-28
doktorant/stypendysta (2)
Szczegóły oferty »
GdańskPracowni Biochemii Roślin Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoOPUS – NZ30 września 20182018-05-24

« wróć do ofert pracy