Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski Centrum Nowych TechnologiiWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Post-doc do projektu Symfonia
Wymagania:

• Wykształcenie: biologia ze specjalnością biologia komórki
• stopień doktora nauk medycznych uzyskany nie wcześniej, niż w czerwcu 2012 r.
• doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
• doświadczenie w pracy z liniami komórkowymi potwierdzone zakresem pracy magisterskiej i doktorskiej
• znajomość technik analizy transkryptomu potwierdzona zakresem pracy magisterskiej lub doktorskiej
• doświadczenie w pracy z linią HEK-293, Caki-2
• znajomość technik określających stan metaboliczny komórek (badania pomiaru żywotności, proliferacji komórek, testy cytotoksyczności)
• znajomość metod statystycznych koniecznych do analizy wyników
• umiejętność pracy w zespole, silna motywacja do pracy
• znajomość języka angielskiego

Opis zadań:

• opracowanie optymalnych warunków hodowli komórkowych, pozwalających na określenie toksyczności modyfikowanych oligonukleotydów
• przeprowadzenie pomiarów żywotności, proliferacji przy użyciu zintegrowanych urządzeń modułowych (czytniki, fluorescencji, luminescencji)
• analiza wyników pod względem oceny toksyczności badanych związków

Typ konkursu NCN: SYMFONIA – NZ
Termin składania ofert: 20 września 2021, 16:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Laureat będzie zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim na pełen etat w ramach umowy o pracę. Wynagrodzenie w projekcie wynosi 5 400 zł brutto.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
• Zgłoszenie do konkursu, zawierające jednostronicowy opis dotychczas prowadzonych projektów naukowych, listę osiągnięć, publikacji oraz oświadczenie na temat znajomości języków obcych
• CV (w języku angielskim)
• list polecający
• kopia dyplomu wraz z informacją na temat oceny uzyskanej w ramach studiów doktoranckich

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres mailowy anna.wojcicka@cent.uw.edu.pl do dnia 21.09.2016. Prosimy o dołączenie oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)."

Data dodania ogłoszenia: 2016-09-13 10:41:04

« wróć do ofert pracy