Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii BiomedycznejWrocław, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant
Wymagania:

1. tytuł magistra bioinformatyki, informatyki, inzynierii biomedycznej lub pokrewnych, albo oświadczenie o planowanej obronie przed 30/09/2017 (podpisane przez promotora pracy magisterskiej),
2. dobre umiejętności programowania (preferowane C/C++, Python i/lub R),
3. dobra znajomość jęz. angielskiego oraz przynajmniej podstawowa jęz. polskiego,
4. zainteresowania w zakresie biologii molekularnej i/lub języków formalnych i/lub maszynowego uczenia,
5. wysoka motywacja do prowadzenia pracy badawczej; kreatywność i niezależność w rozwiązywaniu problemów; umiejętność pracy zespołowej.

Opis zadań:

Część doktoratu będzie realizopwana w ramach projektu badawczego "Lingwistyka formalna w proteomice - modelowanie, analiza i porównywanie hipotez" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Celem pracy doktorskiej będzie 1) opracowanie nowych metod uczenia gramatyk formalnych dla sekwencji białkowych, oraz 2) opracowanie nowych sposobów wykorzystania potencjału objaśniającego deskryptorów gramatycznych w proteomice.

Zadaniem doktoranta będzie:
1. proponowanie i opracowywanie rozwiązań powyższych zadań,
2. projektowanie, implementacja i dokumentacja oprogramowania bazującego na proponowanych rozwiązaniach,
3. projektowania i realizacja przykładowych analiz,
4. analiza i interpretacja wyników, przygotowywanie publikacji naukowych,
5. prowadzenie zajęć dydaktycznych (90h/rok, typowo w jęz. polskim).

Doktorat będzie realizowany w zespole bioinformatyki i biofizyki nanoporów prowadzonym przez prof. Małgorzatę Kotulską (www.kotulska-lab.pwr.wroc.pl), w Katedrze Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, we współpracy z zespołem inżynierii oprogramowania i inteligencji obliczeniowej na Wydziale Elektroniki PWr.

Typ konkursu NCN: SONATA – ST
Termin składania ofert: 3 maja 2017, 23:59
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Podstawowym warunkiem zatrudnienia jest przyjęcie na studia doktoranckie w Politechnice Wrocławskiej (termin aplikacji: 30/05/2017), które są nieodpłatne dla obywateli Polski i Unii Europejskiej, a także dla posiadaczy Karty Polaka oraz niektórych osób z prawem pobytu w UE. Najlepsi doktoranci (50%) należący do tych kategorii otrzymują stypendia o wysokości 1500-2300 zł/m-c (lub więcej w dalszym latach studiów). Wybrany w niniejszej rekrutacji kandydat otrzyma także dodatkowe wynagrodzenie ok. 700 zł/m-c przez pierwsze 18 m-cy trwania studiów. Ponadto, zapewnione będzie finansowanie co najmniej 2 konferencji/warsztatów międzynarodowych. Oczekujemy, że praca badawcza w projekcie będzie głównym zajęciem zawodowym doktoranta.

Dodatkowe informacje:

Prosimy przesyłać zgłoszenia mailowo do dr. Witolda Dyrki (witold.dyrka@pwr.edu.pl) do 3/05/2017, załączając:
1. list motywacyjny,
2. życiorys z listą osiągnięć naukowych,
3. list referencyjny od opiekuna naukowego (najlepiej promotora pracy magisterskiej).
Rezerwujemy możliwość wcześniejszego zamknięcia oferty w przypadku znalezienia odpowiedniego kandydata przed terminem składania ofert.

Data dodania ogłoszenia: 2017-03-20 14:53:34

« wróć do ofert pracy

Polityka cookies

Partnerzy