Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Historyczny, Uniwersytet WarszawskiWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta
Wymagania:

Kandydat/kandydatka musi wykazać się posiadaniem magisterium w dziedzinie związanej z tematyką projektu oraz z zadaniami wykonawcy w projekcie (np. historia, filologia klasyczna, archeologia).
Wykształcenie i/lub dorobek w zakresie greckiej religii i mitologii;
Bardzo dDobra znajomość języka starogreckiego i łacińskiego;
Bardzo dobra zZnajomość języka angielskiego i/lub francuskiego, umożliwiająca prezentowanie wyników badań i pisanie tekstów naukowych, a także znajomość innego języka „kongresowego” w stopniu umożliwiającym swobodne korzystanie z literatury naukowej.

Opis zadań:

Badanie postaw i form aktywności arystokracji greckiej epoki archaicznej w zakresie materialnych symboli prestiżu;
Badanie postaw i form aktywności arystokracji greckiej epoki archaicznej w kontekście religijnym i rytualnym;
Badanie systemów wartości arystokracji greckiej epoki archaicznej w dziedzinie mitu, pamięci zbiorowej i myślenia genealogicznego;
Prezentowanie wyników badań na krajowych i międzynarodowych spotkaniach naukowych; …
Publikowanie tekstów naukowych …prezentujących wyniki badań w ramach projektu;
Udział w organizacji spotkań naukowych związanych z realizacją projektu;
Udział w przygotowaniu publikacji będącej rezultatem prac zespołu projektowego. …

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 3 kwietnia 2017, 00:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

stypendium doktoranckie

Dodatkowe informacje:

WYMAGANE DOKUMENTY:
- wniosek o przyznanie stypendium uwzględniający informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych i wyróżnieniach wynikających z prowadzonych badań (zgodnie z pkt. I.10 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych…, dostępnego pod adresem https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulamin-przyznawania-stypendiow.pdf)
- naukowe CV kandydata/kandydatki
- kopia dyplomu studiów magisterskich
- egzemplarz pracy magisterskiej
- dane kontaktowe wraz z adresem poczty elektronicznej.
WNIOSKI ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ (koniecznie z dopiskiem „Konkurs nr 1”)
w formie drukowanej w Sekretariacie Dyrekcji Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28 (tzw. „Gmach Pomuzealny”) oraz w formie elektronicznej (pliki PDF) na adres kierownika projektu: m.wecowski@uw.edu.pl
POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE OBEJMUJE wstępną ocenę wniosku kandydata/kandydatki przez komisję (zgodnie z pkt. I.9–12 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych…, dostępnego pod adresem https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulamin-przyznawania-stypendiow.pdf) oraz, jeżeli komisja uzna konieczność jej przeprowadzenia, rozmowę kwalifikacyjną w razie pozytywnej wstępnej oceny wniosku.
ROZMOWY KWALIFIKACYJNE odbędą się nie później niż do dnia 13. kwietnia 2017, a ogłoszenie wyników kwalifikacji nastąpi jak najszybciej, ale nie później niż sześć dni po tym terminie. Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez kandydata.

Data dodania ogłoszenia: 2017-03-20 17:11:51

« wróć do ofert pracy

Polityka cookies

Partnerzy