Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki StosowanejKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: student - stypendysta
Wymagania:

Oczekiwania wobec kandydatów:
- chęć uczenia się i zdobywania nowych umiejętności; motywacja do systematycznej pracy,
- podstawowa znajomość języka angielskiego,
- mile widziane: znajomość podstaw spektroskopii laserowej atomów i molekuł.

Opis zadań:

Udział w projekcie obejmuje zarówno prace doświadczalne (w tym oprogramowanie urządzeń badawczych), jak i obliczeniowe (z programami symulującymi widma molekularne).
Przeprowadzenie doświadczeń z dziedziny spektroskopii rotacyjnej kompleksów van der waalsowskich w wiązkach naddźwiękowych, pomiarów i analiz (symulacje komputerowe) widm wzbudzenia oraz dyspersyjnych widm w emisji po laserowym wzbudzeniu jedno- i dwustopniowym.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 20 maja 2017, 00:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

stypendium naukowe 500 zł miesięcznie

Dodatkowe informacje:

Co należy złożyć:
- zgłoszenie z listem motywacyjnym plus CV,
- zaświadczenie odbywania studiów II stopnia,
- informacje o dotychczasowym dorobku (jeśli istnieje): lista publikacji, staże zagraniczne lub krajowe, udział w konferencjach, szkoleniach i projektach badawczych, uzyskane nagrody i wyróżnienia; UWAGA: brak dorobku nie dyskwalifikuje kandydatów.
W przypadku chęci zadania pytań lub odbycia rozmowy proszę o kontakt: prof. dr hab. Jarosław Koperski, WFAIS UJ, ul. Łojasiewicza 11, p. C-1-20, tel. 12 664 4675, e-mail: jaroslaw.koperski@uj.edu.pl ; www: http://zf.if.uj.edu.pl/pl/user/58 .

Zgłoszenia wraz z załączonymi dokumentami proszę składać u p. Alicji Mysłek, sekretariat Instytutu Fizyki, na adres elektroniczny: myslek@netmail.if.uj.edu.pl lub osobiście: WFAIS UJ, ul. Łojasiewicza 11, p. H-1-07, tel. 12 664 4703.

Data dodania ogłoszenia: 2017-04-21 10:43:56

« wróć do ofert pracy

Polityka cookies

Partnerzy