Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica w KrakowieKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: stypendium student studiów II stopnia
Wymagania:

1. Kandydat jest studentem studiów II (magisterskich) na kierunku fizyka ciała stałego, lub inżynieria materiałowa, lub elektronika, preferowana specjalność nanotechnologia
2. Średnia ze studiów I stopnia nie mniejsza niż 4.5
3. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2)
4. Znajomość zagadnień z zakresu podstaw fizyki ciała stałego związanej z magnetyzmem i nanotechnologią cienkowarstwową
5. Programowanie w LabVIEW z uwzględnieniem wykorzystania sprzętu
6. Programowanie w C/C++
7. Znajomość pakietów matematycznych oraz do opracowywania danych (np. Matlab, Origin Pro)
8. Wiedza z zakresu metrologii i prowadzenia pomiarów
9. Sporządzanie raportów z badań, pisanie publikacji w j. angielskim
10. Wykonanie pracy magisterskiej w ramach zadań projektu
11. Podjęcie studiów doktoranckich.

Opis zadań:

1. Charakteryzacja strukturalna i magnetyczna układów warstwowych ciężki metal o właściwościach spinowo-orbitalnych (HM) / antyferromagnetyk (AFM) / ferromagnetyk (FM)
2. Wytwarzanie w "clean-room" mikro-nanourządzeń metodami litografii elektronowej do przeprowadzania pomiarów spinowego efektu Halla w układach HM/AFM/FM/
3. Pomiary dynamiki przełączania prądowego, w układach HM/AFM/FM.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 30 września 2017, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

wynagrodzenie w formie stypendium: 1 500 PLN/miesiąc
data rozpoczęcia pracy: październik 2017 r.
okres stypendium: 35 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Aplikacje wraz z CV i ewentualnymi referencjami należy przesyłać na adres prof. dr. hab.Tomasz Stobiecki: stobieck@agh.edu.pl

Data dodania ogłoszenia: 2017-09-13 22:41:29

« wróć do ofert pracy

Polityka cookies

Partnerzy