Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Oceanologii PANSopot, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant
Wymagania:

- dyplom magistra w zakresie chemii, chemii morza,
- doświadczenie w pełnomorskich rejsach naukowych
- doświadczenie w oznaczaniu C, N, P w próbkach środowiskowych
- znajomość języka angielskiego

Opis zadań:

W ramach realizacji zadań badawczych w projekcie NCN pt.: „Ocena wpływu dopływających wód gruntowych jako źródła pozostałości farmaceutyków dla środowiska morskiego Zatoki Puckiej” doktorant/stypendysta będzie zobowiązany do prowadzenia badań laboratoryjnych i naukowych, brania udziału w rejsach naukowych i kampaniach brzegowych, interpretacji wyników, przygotowywania raportów i publikacji naukowych oraz prezentowania wyników na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 9 października 2017, 12:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium (łączne) w wysokości 3000 zł miesięcznie do grudnia 2019 r.

Dodatkowe informacje:

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres kierownika projektu: beat.sz@iopan.gda.pl

Dodatkowe informacje:
Kandydat musi być słuchaczem studium doktoranckiego lub być gotowym podjąć studia doktoranckie.
Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny
2) CV
3) Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich

Data dodania ogłoszenia: 2017-09-14 11:55:40

« wróć do ofert pracy

Polityka cookies

Partnerzy