Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuPoznań, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Post-doc
Wymagania:

1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk rolniczych, biologicznych lub chemicznych, uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie.
2. Posiadanie udokumentowanego dorobku publikacyjnego.
3. Doświadczenie w pracach z zakresu biochemii, biologii molekularnej, znajomość technik western-blot, ELISA, HPLC.
4. Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację oraz przygotowanie doniesień naukowych i publikacji.
5. Dodatkowe atuty: entuzjazm do pracy, samodzielność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.

Opis zadań:

Katedra Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu poszukuje post-doca do pracy badawczej przy realizacji projektu grantowego: „Odpowiedź autoimmunologiczna i liza skrzepów fibrynowych w chorobach sercowo-naczyniowych” (Nr 2016/23/B/NZ5/00573). Badania naukowe, w których będzie uczestniczył Kandydat będą obejmowały pomiary aktywności HDL/PON1, poziomu N-homocysteinylowanych białek i specyficznych przeciwciał anty-N-Hcy-białko w surowicy krwi, Hcy w osoczu i tiolaktonu Hcy w moczu.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 22 września 2017, 12:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Wykaz wymaganych dokumentów:
1. Życiorys.
2. List motywacyjny.
3. Kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora.
4. Rekomendacje od poprzedniego opiekuna naukowego/promotora.
5. Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów oświadczenia: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 Dz.U. Nr 133, Poz. 833)

Dokumenty należy składać w terminie do 22 września br. drogą elektroniczną na adres: jakubows@njms.rutgers.edu oraz kajan@up.poznan.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 29 września br. Zatrudnienie przewidziane jest od dnia 2 października br.

Z osobami zainteresowanym przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu wyłonienie najlepszych kandydatów. Podczas trwania postępowania rekrutacyjnego kandydaci mogą być poproszeni o publiczne przedstawienie wyników swoich wcześniejszych badań w formie seminarium wygłoszonego na terenie UP.

Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela: Prof. dr hab. Hieronim Jakubowski lub dr Joanna Perła-Kaján, email: jakubows@njms.rutgers.edu, joanna.kajan@up.poznan.pl

Data dodania ogłoszenia: 2017-09-14 12:57:00

« wróć do ofert pracy

Polityka cookies

Partnerzy