Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet RolniczyKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: stypendium naukowe - doktorant lub student studiów II stopnia
Wymagania:

Poszukujemy silnie zmotywowanego do pracy naukowej doktoranta/studenta, który chciałby włączyć się w badania prowadzone w ramach projektu NCN dotyczącego interakcji między akrylamidem a wybranymi przedstawicielami mikroorganizmów występujących w żywności.

Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie jest doktorantem lub studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka lub kierunków pokrewnych.
Ponadto wymagane są:
• praktyczna umiejętność bezpiecznej pracy z mikroorganizmami,
• znajomość zasad dobrej praktyki laboratoryjnej,
• znajomość podstawowych technik analizy statystycznej i opracowywania wyników z wykorzystaniem metodologii odpowiedzi powierzchni oraz analizy głównych składowych (PCA),
• dobra znajomość języka angielskiego,
• chęć zdobywania nowych umiejętności i rozwoju naukowego,
• samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej,
• doświadczenie w pisaniu publikacji naukowych.

Opis zadań:

Stypendysta będzie wykonywał zadania w ramach projektu: „Interakcje pomiędzy akrylamidem a wybranymi przedstawicielami mikroorganizmów występujących w żywności” w tym:

- ocena możliwości degradacji akrylamidu przez metabolizm mikroorganizmów,
- ocena zdolności wytwarzania i pomiar aktywności amidaz przez mikroorganizmy,
- konstruowanie modelu matematycznego opisującego korelację między wzrostem mikroorganizmów a akrylamidem z wykorzystaniem metodologii odpowiedzi powierzchni oraz analizy głównych składowych (PCA),
- udział w przygotowywaniu manuskryptów do publikacji.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 26 września 2017, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Warunki zatrudnienia:
• wynagrodzenie w formie stypendium płatne jednorazowo 12 000 zł lub 1000 zł/miesiąc,
• data rozpoczęcia pracy: październik 2017,
• okres badań do realizacji w ramach stypendium: 12 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia proszę przesyłać do kierownika projektu - dr hab. Aleksandry Dudy-Chodak, na adres: a.duda-chodak@urk.krakow.pl lub dostarczyć osobiście Wydział Technologii Żywności, ul. Balicka 122, pokój 1.5.

Stypendia zostaną przyznane na podstawie decyzji Komisji stypendialnej, powołanej w oparciu o „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”. Lista rankingowa zostanie przesłana kandydatom drogą elektroniczną.


Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dni a 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
• CV z listą osiągnięć naukowych (publikacje, doniesienia konferencyjne, wyróżnienia, nagrody, itp.) i opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego (wykształcenie, prace badawcze, szkolenia, staże, itp.),
• list motywacyjny,
• dokumenty potwierdzające spełnienie warunków umożliwiających ubieganie się o stypendium.

Data dodania ogłoszenia: 2017-09-14 14:27:59

« wróć do ofert pracy

Polityka cookies

Partnerzy