Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Biochemii i Biofizyki PANWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: post-doc
Wymagania:

Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskany po 2010 r. Doświadczenie w genotypowaniu i fenotypowaniu roślin, analizie aktywności kinaz białkowych, biologii molekularnej (kolonowanie DNA, izolacja i analiza RNA, przygotowywanie konstrukcji genowych do produkcji białek w bakteriach, drożdżach i roślinach), oczyszczaniu białek, analizie oddziaływań białko-białko, białko-RNA ( badanie oddziaływań zarówno in vitro jak i in planta)

Opis zadań:

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat szlaków przesyłania sygnałów stresu abiotycznego u roślin. Badania koncentrować się będą na roli kinaz białkowych SnRK2 (SNF1-related protein kinases 2) w metabolizmie RNA w odpowiedzi roślin na stres zasolenia.
Główne zadania projektu:
1. Analiza wybranych mutantów snrk2. Badana będzie wrażliwość mutantów i roślin typu dzikiego na zasolenie, a następnie linie najbardziej różniące się wrażliwością użyte zostaną do porównawczej analizy alternatywnego splicingu pre-mRNA oraz biogenezy miRNA w roślinach traktowanych NaCl;
2. Weryfikacja zmian fosforylacji wybranych białek wiążących RNA w odpowiedzi roślin na zasolenie. Badana będzie fosforylacja wyselekcjonowanych białek wiążących RNA przez kinazy SnRK2 w warunkach stresu zasolenia, a następnie zidentyfikowane zostaną miejsca fosforylacji;
3. Zbadanie roli zidentyfikowanych miejsc fosforylacji w białkach wiążących RNA w metabolizmie RNA. Badany będzie wpływ fosforylacji na ich lokalizację, wiązanie RNA
i oddziaływanie z innymi białkami komórkowymi

W badaniach zostanie zastosowanych wiele różnych metod badawczych z zakresu fizjologii roślin, biologii molekularnej, immunologii, biochemii, proteomiki i bioinformatyki. Stosowane będą klasyczne metody biochemii, immunologii i biologii molekularnej, jak również nowoczesne techniki badawcze, takie jak: spektrometria mas, sekwencjonowanie RNA nowej generacji, immunoprecypitacja RNA, analiza alternatywnego splicingu pre-mRNA (AS) za pomocą panelu AS wykorzysującego wysokiej rozdzielczości RT-PCR

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 30 października 2017, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

umowa o pracę, maksymalnie na 36 miesięcy, 255 000 zł na 36 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia proszę przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do kierownika projektu, prof. Grażyny Dobrowolskiej, na adres: dobrowol@ibb.waw.pl, do dnia 30.10.2017.
Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:
1. Życiorys naukowy (w formie pliku pdf nazwanego wg schematu: ‘Nazwisko_Imię_CV’); prosimy o dodanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych DZ. Ust. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
2. List motywacyjny (w formie pliku nazwanego wg schematu: ‘Nazwisko_Imię_LM)
3. Listy referencyjne (w formie pliku nazwanego wg schematu: ‘Nazwisko_Imię_Ref’)
4. Recenzje rozprawy doktorskiej.
5. Spis publikacji naukowych, których kandydat jest autorem/współautorem.
Rekrutacja odbędzie się w dwóch etapach.
1. Pierwszy etap - Komisja Kwalifikacyjna (w składzie 2 samodzielnych pracowników naukowych z IBB PAN oraz Kierownik Projektu) dokona oceny dokumentów. Na podstawie tej analizy wybrane zostaną osoby (przynajmniej dwie), które przejdą do drugiego etapu konkursu.
2. Drugi etap – rozmowy kwalifikacyjne kandydatów z Komisją Kwalifikacyjną
Wykonawca projektu zostanie wybrany na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna, odbędzie się dnia 15.11.2017 w siedzibie IBB PAN, ul. Pawińskiego 5A, Warszawa.
Wszyscy kandydaci będą powiadomieni o wynikach procedury rekrutacji.

Data dodania ogłoszenia: 2017-10-12 12:42:55

« wróć do ofert pracy