Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Politechnika Wrocławska, Wydział MatematykiWrocław, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant/Stypendysta
Wymagania:

- rozpoczęte studia doktoranckie w zakresie matematyki
- zainteresowania naukowe w zakresie teorii gier, a zwłaszcza gier dynamicznych
- dodatkowym atutem jest doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych udokumentowane publikacjami

Opis zadań:

- prowadzenie badań naukowych w obszarze gier stochastycznych zgodnie z założeniami projektu ,,Metody rekurencyjne w grach stochastycznych i procesach decyzyjnych''
- współpraca przy rozpowszechnianiu wyników projektu: pomoc w przygotowaniu publikacji, prezentacji

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 30 października 2017, 12:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium doktoranckie na okres 18 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

- CV
- wykaz publikacji oraz prezentacji na konferencjach wraz z ich odbitkami
- oświadczenie zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)., należy przesłać mailem na adres: anna.jaskiewicz@pwr.edu.pl

Data dodania ogłoszenia: 2017-10-12 12:56:58

« wróć do ofert pracy