Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet JagiellońskiKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant/stypendysta
Wymagania:

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:
- wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie etnologii i antropologii kulturowej,
- status doktoranta
- znajomość metodologii antropologii pamięci poparta publikacjami bądź wystąpieniami na konferencjach naukowych,
- doświadczenie w prowadzeniu badań etnograficznych, zwłaszcza dotyczących pamięci indywidualnej i zbiorowej o okresie wojny i powojnia,
- posiadanie wiedzy z zakresu etnografii Podhala i Spisza,
- umiejętność krytycznej analizy dyskursów zwłaszcza w zakresie polityki i historiografii;
-doświadczenie w pracy w zespołach badawczych; dodatkowym atutem będzie również doświadczenie w koordynowaniu badań etnograficznych.

Opis zadań:

Opis zadań:
- prowadzenie etnograficznych badań terenowych
- transkrypcja i kodowanie pozyskanych wywiadów
- antropologiczna analiza źródeł
- przygotowanie publikacji i wystąpień konferencyjnych związanych z realizacją projektu badawczego pt. Józef Kuraś „Ogień” i jego podkomendni w wyobraźni społecznej. Antropologiczne studium przeżywania przeszłości.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 25 października 2017, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Osoba na stanowisku doktoranta-stypendysty będzie otrzymywała stypendium w wysokości 2000 PLN miesięcznie. Umowa na 27 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Wykaz wymaganych dokumentów:

1) Odpis dyplomu magistra w zakresie etnologii/antropologii kulturowej
2) Zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich
3) CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe
4) Inne dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków wymienionych w wymaganiach.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o dostarczenie stosownych dokumentów elektronicznie na adres kierownika projektu dr hab. Moniki Golonki-Czajkowskiej: m.golonka-czajkowska@uj.edu.pl

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo powiadomienia o podjętej decyzji jedynie wybranego kandydata, najlepiej spełniającego warunki konkursowe.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 października 2017 r.

Data dodania ogłoszenia: 2017-10-13 00:21:24

« wróć do ofert pracy