Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Farmakologii PANKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: DOKTORANT
Wymagania:

1. Ukończone studia wyższe w kierunku biotechnologii (preferowane), neurobiologii, biologii molekularnej lub pokrewnym.
2. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej (staże, stypendia zagraniczne, udział w projektach badawczych itp.) będzie dodatkowym, istotnym atutem przy wyborze kandydata/kandydatki.
3. Dobra znajomość języka angielskiego.
4. Motywacja do pracy laboratoryjnej w projekcie typu high risk – high gain, połączona z umiejętnością aktywnego rozwiązywania problemów naukowych.
5. Brak innych zobowiązań zawodowych. W trakcie pobierania stypendium osoba nie może pobierać wynagrodzenia z innych projektów finansowanych przez NCN. Ponadto oczekuje się, że w tym okresie stypendysta nie będzie podejmował innej, także pozanaukowej, pracy zarobkowej (wymagane 100% zaangażowania dla realizacji projektu).
6. Uzyskanie statusu doktoranta (możliwości rekrutacji na studia doktoranckie w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie, bliższe informacje na stronie http://if-pan.krakow.pl/pl/studia-doktoranckie/ogloszenia-o-naborze).

Opis zadań:

Projekt ma na celu zbadanie wzajemnych powiązań pomiędzy układem przekaźnictwa noradrenergicznego a dopaminowego w kontekście choroby Parkinsona. Do zadań doktoranta będzie należała m.in. praca przy stworzeniu modelu transgenicznego myszy (w oparciu o system warunkowej rekombinacji genów Cre/loxP) z progresywną degeneracją układu noradrenergicznego, ograniczoną do ośrodkowego układu nerwowego; walidacja modelu in vivo oraz jego przyszła charakterystyka w kierunku możliwych, wtórnych zmian w układzie dopaminowym za pomocą wybranych testów behawioralnych oraz technik biologii molekularnej (m.in. qPCR, WesternBlot, immunohistochemia, ELISA).

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 31 stycznia 2018, 12:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

1. Podjęcie studiów doktoranckich w Instytucie Farmakologii PAN.
2. Oferowane wynagrodzenie w formie stypendium - 4500 PLN/mc (płatne przez okres 36 miesięcy, bez możliwości przedłużenia).

Dodatkowe informacje:

1. Kopię dokumentów wymaganych do aplikacji na studia doktoranckie określonych w punktach a – f (http://if-pan.krakow.pl/pl/studia-doktoranckie/ogloszenia-o-naborze) proszę przesłać niezależnie na adres kreiner@if-pan.krakow.pl
2. Proszę o załączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm).
3. Szczegółowych informacji udziela kierownik projektu: dr Grzegorz Kreiner, Zakład Biochemii Mózgu, Instytut Farmakologii PAN, 31-343 Kraków, Smętna 12 (kontakt: kreiner@if-pan.krakow.pl).
Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych osób.

Data dodania ogłoszenia: 2017-12-07 09:57:23

« wróć do ofert pracy