Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, GdańskGdańsk, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant - stypendysta
Wymagania:

1. Ukończone studia co najmniej pierwszego stopnia na kierunku chemicznym
2. Podjęte studia drugiego stopnia
3. Uzyskanie wyróżniających wyników w nauce w trakcie studiów
4. Pożądana jest znajomość podstaw z zakresu syntezy i wykorzystania nanostruktur
5. Doświadczenie w pracy eksperymentalnej w zakresie preparatyki organicznej i nieorganicznej
6. Zainteresowanie pracą naukową, szczególnie w problematyce badawczej projektu
7. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Opis zadań:

Stypendysta będzie zajmował się preparatyką oraz charakterystyką nowych materiałów półprzewodnikowych do fotokatalitycznego generowania wodoru oraz pomiarem ich aktywności fotokatalitycznej w ramach projektu " Nowe materiały półprzewodnikowe do fotokatalitycznego generowania wodoru: mechanizm formowania w obecności cieczy jonowych ".

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 22 grudnia 2017, 16:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe przyznane w ramach projektu w wysokości 1200 zł przez okres trzech lat wypłacane będzie niezależnie od stypendium doktoranckiego.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych,
• CV,
• kopię dyplomu/zaświadczenie ukończenia studiów II-go stopnia.
W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z kierownikiem projektu dr inż. Eweliną Grabowską

Data dodania ogłoszenia: 2017-12-07 19:49:19

« wróć do ofert pracy