Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Matematyczno-FizycznySzczecin, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant - stypendysta
Wymagania:

Kandydat powinien:

1. posiadać stopień magistra w dyscyplinie matematyka,

2. być słuchaczem studiów doktoranckich,

3. posługiwać się płynnie językiem angielskim,

4. posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu algebry,

5. posiadać predyspozycje do pracy naukowej.

Opis zadań:

Stypendysta będzie uczestniczyć w realizacji projektu „Problemy otwarte teorii waluacji w charakterystyce dodatniej” pod kierunkiem Franza-Viktora Kuhlmanna w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego zadaniem będzie praca nad szczególnymi problemami otwartymi związanymi z lokalną uniformizacją i teorią modeli ciał z waluacją przez dogłębne zrozumienie zjawiska defektu. Wyniki badań będą publikowane oraz przedstawiane na warsztatach i konferencjach naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 20 grudnia 2017, 09:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

1. Stypendium naukowe w wysokości 2000zł miesięcznie,

2. Okres finansowania - do 36 miesięcy,

3. Rozpoczęcie pracy w projekcie: styczeń / luty 2018r.

Dodatkowe informacje:


Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o stypendium:
1. CV wraz z listą publikacji oraz informacją o osiągnięciach naukowych (udziały w warsztatach i konferencjach naukowych, studia i staże zagraniczne, stypendia, nagrody i inne osiągnięcia),
2. odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
3. przynajmniej jeden list polecający samodzielnego pracownika naukowego.

Data dodania ogłoszenia: 2017-12-07 20:41:09

« wróć do ofert pracy