Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział BiologiiPoznań, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant – stypendysta
Wymagania:

- Ukończone studia magisterskie w dziedzinie biologii lub bioinformatyki lub pokrewnych (biotechnologia, informatyki)
- Podstawowa wiedza na temat biologii molekularnej
- znajomość mechanizmów ewolucji genów
- znajomość algorytmów porównywania sekwencji DNA/białka
- zaawansowana znajomość skryptowego języka programowania (np. Python)
- swoboda w posługiwaniu się anglojęzyczną literaturą naukową oraz umiejętność wyszukiwania informacji naukowej.

Opis zadań:

Zadania obejmowały będą prace w zakresie identyfikacji i adnotacji funkcjonalnej genów taksonomicznie-specyficznych u bakterii. Prace te związane będą z realizacją projektu badawczego pt.: „Identyfikacja i adnotacja funkcjonalna taksonomicznie-specyficznych genów bakterii” – realizowanego w ramach konkursu NCN Opus 13 - 2017/25/B/NZ2/00187 (link do popularno-naukowego opisu projektu: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-03-15/streszczenia/374768-pl.pdf)

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 1 lutego 2018, 12:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Z kandydatami przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu, a w przypadku niemożliwości osobistego stawienia się kandydata – przy pomocy komunikatora Skype; termin rozmowy wyznaczony zostanie przez komisję rekrutacyjną, a poszczególni kandydaci zostaną o nim poinformowani drogą e-mailową. Informacje o wynikach konkursu zostaną podane do wiadomości kandydatów, nie później niż 01.03.2018.
- Czas realizacji stypendium maksymalnie 36 miesięcy.
- Wysokość stypendium 4500 zł miesięcznie (netto).
- Rozpoczęcie stypendium marzec/kwiecień 2018.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
- CV zawierające informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych i wyróżnieniach wynikających z dotychczas prowadzonych badań (w tym przede wszystkim wyszczególnienie publikacji w czasopismach naukowych, wystąpień konferencyjnych, udziału w projektach badawczych, stażach, szkoleniach oraz otrzymane nagrody, stypendia i inne wyróżnienia za działalność badawczo-naukową) oraz (opcjonalnie) referencje pracowników nauki.
- Kopia dyplomu magisterskiego.

Kontakt:
prof. dr hab. Wojciech Karłowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań, e-mail: wmk@amu.edu.pl

Data dodania ogłoszenia: 2018-01-11 16:32:58

« wróć do ofert pracy