Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski Wydział PsychologiiWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant/ka stypendysta/ka (2 etaty)
Wymagania:

• Uczestnictwo w studiach III stopnia w obszarze psychologii lub socjologii
• Wysokie umiejętności analityczne, w szczególności umiejętność posługiwania się analizą regresji (preferowane pakiety statystyczne: SPSS, R)
• Plusem będzie znajomość modelowania równań strukturalnych i/lub analizy mocy statystycznej
• Zainteresowania badawcze ukierunkowane na psychologię społeczną
• Biegła znajomość języka angielskiego
• Gotowość do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności

Opis zadań:

Zadania doktorantów/ek stypendystów/ek będą obejmować:
- wyszukiwanie literatury i kodowanie efektów w ramach meta-analiz badań nad nowoczesnymi i tradycyjnymi uprzedzeniami oraz empatią
- współuczestnictwo w przygotowaniu kwestionariusza do podłużnego badania sondażowego
- współuczestnictwo w przygotowaniu narzędzi do badań uczestników rzeczywistych demonstracji oraz zarządzanie ankieterami
- współuczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu badań eksperymentalnych
- analizę zgromadzonych danych
- współuczestnictwo w przygotowaniu publikacji

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 26 stycznia 2018, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Osoba na stanowisku doktoranta-stypendysty będzie otrzymywała stypendium w wysokości 1500 zł przez okres 24 miesięcy od lutego/marca 2018 r. Miesięczne obłożenie pracą będzie wynosić 64 godziny (8 dni roboczych).

Dodatkowe informacje:

Wykaz wymaganych dokumentów:
1. CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, doświadczenie w projektach badawczych, publikacje
2. List motywacyjny (1-2 strony)
3. Najważniejsza publikacja naukowa (jeśli jest)

Prosimy o dołączenie oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).”

Procedura konkursowa:
Oceny zgłoszeń dokonuje komisja konkursowa. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę w celu weryfikacji danych zawartych we wniosku. Rozmowy zostaną przeprowadzone w dniach 29-30 stycznia 2018 r. Informacja o wynikach konkursu zostanie przesłana kandydatom do 31 stycznia 2018 r.

Zgłoszenia oraz pytania dotyczące konkursu należy przesyłać na adres: paulina.gorska@psych.uw.edu.pl.

Data dodania ogłoszenia: 2018-01-12 14:47:38

« wróć do ofert pracy