Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i MechanikiWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant
Wymagania:

Oczekujemy:
• Zaangażowania w pracę nad podjętym tematem badawczym;
• Umiejętności programowania w języku C/C++ lub Python;
• Wiedzy z zakresu równań różniczkowych;
• Znajomości j. angielskiego;
• Podjęcia lub kontynuacji studiów doktoranckich na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

Opis zadań:

W ramach projektu "Skuteczność strategii kontroli zakażeń wobec wewnątrzszpitalnej i międzyszpitalnej transmisji wielolekoopornych szczepów pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae – spostrzeżenia na podstawie wielopoziomowego matematycznego modelu sieci":
będziemy konstruować i analizować modele transmisji wielolekoopornych szczepów bakterii.

Typ konkursu NCN: Projekt międzynarodowy – ST
Termin składania ofert: 25 stycznia 2018, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Oferujemy:
• Stypendium w wysokości 2400 zł przez 28 miesięcy;
• Finansowanie wyjazdów naukowych w ramach projektu;
• Przygotowanie rozprawy doktorskiej pod kierunkiem dr hab. Moniki J. Piotrowskiej;
• Pracę w międzynarodowym zespole.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25 stycznia 2018 roku na adres monika@mimuw.edu.pl (temat „doktorant JPI EC AMR”) załączając następujące dokumenty (w formie plików PDF):

1. CV zawierające krótki opis zainteresowań badawczych kandydata z uwzględnieniem informacji o: wyróżnieniach/nagrodach, stypendiach, doświadczeniu naukowym zdobytym w kraju/za granicą, udziale w warsztatach, szkoleniach i projektach badawczych, dotychczasowych osiągnięciach naukowych (posiadanie publikacji naukowych jest mile widziane, jednakże nie jest warunkiem koniecznym).

2. Wykaz ocen z dotychczasowego przebiegu studiów (studia I, II i III stopnia) oraz opinię pracownika naukowego (tylko w przypadku kandydatów nie będących absolwentami studiów II stopnia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW lub Kolegium MiSMaP UW o kierunku głównym matematyka lub informatyka).

3. Zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. Poz. 922).

Kandydaci będą oceniani przez komisję konkursową powołaną przez Dziekana WMIM UW.

Komisja może zaprosić kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. Komisja zarekomenduje przyznanie (lub odmowę przyznania) stypendium najpóźniej 30 stycznia 2018. O wyniku postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

Data dodania ogłoszenia: 2018-01-12 20:37:56

« wróć do ofert pracy