Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział FizykiWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Stażysta podoktorski
Wymagania:

- stopień doktora uzyskany przed dniem rozpoczęcia pracy w projekcie (czerwiec br.) - kierunek studiów: nauki ścisłe (fizyka, geofizyka) lub inżynieryjne (inżynieria chemiczna, materiałowa, inżynieria złóż ropy i gazu); - doświadczenie modelowaniu numerycznym i/lub w pracy laboratoryjnej (patrz opis zadań poniżej) - motywacja do pracy naukowej; - znajomość języka angielskiego

Opis zadań:

Projekt poświęcony jest badaniu procesu samoorganizacji przepływu i spontanicznego powstawania złożonych struktur w rozpuszczających się ośrodkach skalnych. Dynamika tych procesów jest skomplikowana ze względu na silne, nieliniowe sprzężenia zwrotne pomiędzy przepływem w ośrodku, transportem substratów i produktów reakcji, tempem reakcji chemicznych oraz zmianą geometrii ośrodka. To powoduje, iż fronty reakcji mogą stać się niestabilne, co prowadzi do samorzutnego powstawania zorganizowanych struktur, których przykładem są choćby korytarze jaskiń wapiennych czy leje krasowe. Projekt będzie łączył analizę teoretyczną i modelowanie numeryczne z eksperymentalnymi pomiarami ewoluującej przestrzeni porowej w rozpuszczanych skałach. W przypadku modelowania, podstawowym narzędziem będzie multiskalowy model numeryczny procesu erozji chemicznej ośrodków porowatych w obecności przepływu. Na poziomie eksperymentalnym, przeprowadzone zostanie kwasowanie próbek skalnych pobranych w miejscach szczególnej intensywności powierzchniowych procesów krasowych. Próbki te będą potem zbadane metodami obrazowania neutronowego i rentgenowskiego, aby oszacować zmiany geometrii przestrzeni porowej wywołane rozpuszczaniem. Dane te zostaną użyte do kalibracji i walidacji kodów numerycznych, które następnie będą zastosowane do przebadania układów o dużo większej różnorodności geometrii porowej niż te dostępne doświadczalnie. Postdok może być więc albo zaangażowany w część doświadczalną projektu, albo w jego część teoretyczną.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 28 stycznia 2018, 23:59
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

umowa o pracę, 6500 zł miesięcznie (podwójne brutto) przez 24 miesiące

Dodatkowe informacje:

email: Piotr.Szymczak@fuw.edu.pl
www: http://www.fuw.edu.pl/~piotrek

Data dodania ogłoszenia: 2018-01-13 00:34:38

« wróć do ofert pracy