Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział PsychologiiWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Wykonawca w projekcie OPUS „Czynniki warunkujące skuteczność pro
Wymagania:

- posiadanie tytułu doktora nauk społecznych lub humanistycznych w zakresie Psychologii,
- posiadanie co najmniej tytułu licencjata w zakresie ekonomii,
- udokumentowane doświadczenie zawodowe w obszarze psychologii konsumenckiej,
- udokumentowane doświadczenie zawodowe w obszarze psychologii ekonomicznej,
- doświadczenie w przeprowadzaniu eksperymentów z zakresu psychologii konsumenckiej udokumentowane wartykułach naukowych publikowanych w czasopismach z listy A MNiSW,
- doświadczenie w analizie statystycznej wyników eksperymentów z dziedziny psychologii ekonomicznej,
- biegła znajomość języka angielskiego zarówno w mowie jak i piśmie,
- autorstwo co najmniej 4 publikacji na liście JCR Journals
- dyspozycyjność w okresie trwania całego projektu, w wymiarze godzin nie przekraczającym ¼ etatu.

Opis zadań:

-Stworzenie raportów z części analiz wyników badań opisanych w projekcie
-Stworzenie wybranych części publikacji konferencyjnych we współpracy z pozostałymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu
-Stworzenie wybranych części wystąpień konferencyjnych we współpracy z pozostałymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu
-Stworzenie sprawozdań we współpracy z Kierownikiem projektu i drugim Wykonawcą

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 22 marca 2018, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

umowa o dzieło

Dodatkowe informacje:

projekt „Czynniki warunkujące skuteczność prospołecznych komunikatów marketingowych”

Data dodania ogłoszenia: 2018-03-13 12:31:27

« wróć do ofert pracy