Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Energetyki i Aparatury PrzemysłowejGdańsk, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant - stypendysta w projekcie "Wymiana ciepła i opory
Wymagania:

• doktorant, ewentualnie tegoroczny absolwent ( ukończenie studiów II stopnia do 15 lipca br),
• dyplom magisterski z oceną bardzo dobrą lub dobrą plus,
• biegła znajomość języka angielskiego,
• wykazanie się publikacjami naukowymi,
• chęć zaangażowania się w prace eksperymentalne z obszaru wymiany ciepła,
• umiejętności modelowania matematycznego zjawisk cieplno-przepływowych,
• znajomość zagadnień termodynamiki, termodynamiki procesów nierównowagowych, mechaniki płynów, w szczególności przepływów dwufazowych para-ciecz,
• mile widziana: umiejętność posługiwania się narzędziami komputerowymi związanymi z CFD, MES, CAD.

Opis zadań:

• Udział w projekcie i budowie stanowiska badawczego,
• Wykonanie badań odbiorowych stanowiska i przeprowadzenie systematycznych badań oporów przepływu i wymiany ciepła
• Opracowanie wyników badań eksperymentalnych
• Interpretację otrzymanych wyników i podejmowanie decyzji o dalszych kierunkach prac eksperymentalnych.
• Współpraca z członkami zespołu projektowego w osiąganiu celów projektu.
• Przygotowywanie raportów z wykonanych prac badawczych;
• Przygotowywanie publikacji naukowych;
• Prezentowanie uzyskanych rezultatów na konferencjach naukowych;

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 15 kwietnia 2018, 00:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

• Pełnoetatowa umowa o pracę na czas określony 24 miesięcy w Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska.
• Wynagrodzenie brutto-brutto w wysokości 3500 PLN na miesiąc.
• Planowane rozpoczęcie: 1 maja 2018 roku.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w formie drukowanej w sekretariacie Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Dariusz.Mikielewicz@pg.edu.pl , podając w tytule wiadomości: „ASYSTENT - OPUS 13 ST8”. W obu przypadkach decyduje data napływu zgłoszenia. Zgłoszenia nadesłane po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Zwycięzcę wyłoni komisja rekrutacyjna, której przewodniczył będzie kierownik projektu - prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz.

Prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na konkurs dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997 o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz.883.).

Pytania dotyczące postępowania rekrutacyjnego prosimy kierować na adres: Dariusz.Mikielewicz@pg.edu.pl

Data dodania ogłoszenia: 2018-03-13 21:12:18

« wróć do ofert pracy