Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet GdańskiGdańsk, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Stypendium doktoranckie
Wymagania:

Kandydat/kandydatka powinien/powinna posiadać stopień magistra w dziedzinie filozofii, lub w innej dziedzinie tematycznie powiązanej z projektem (prawo, sztuczna inteligencja, kognitywistyka, kryminologia itp.) i powinni być zaznajomieni z epistemologią bayesiańską i metodami formalnymi w filozofii; dodatkowe kompetencje i doświadczenie związane z tematem badań będą również brane pod uwagę.

Opis zadań:

Doktorant(ka) prowadzić będą badania pod opieką dr hab. Rafała Urbaniaka (prof. UG) w ramach projektu "Pojęciowe, formalne i praktyczne aspekty kryminologicznych i prawniczych zastosowań metod probabilistycznych" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Znajomość języka polskiego nie jest wymagana do ukończenia doktoratu. Jednym z celów badań będzie ukończenie doktoratu w ich temacie.

Doktorant(ka) zobowiązany(a) również będą do realizacji programu studiów doktoranckich w Instytucie i może być zobowiązany(a) do realizacji obowiązków administracyjnych lub dydaktycznych.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS
Termin składania ofert: 31 maja 2018, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium przyznawane jest na 12 miesięcy, z możliwością 12-miesięcznych przedłużeń (jeżeli postępy są zadowalające) do całkowitego okresu 36 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Informacja dotyczy tylko konkursu o stypendium. Osoba, której zostanie ono przyznane, jeżeli nie jest doktorantem(ką) na Uniwersytecie Gdańskim, będzie musiała przejść osobną uniwersytecką procedurę rekrutacyjną na studia doktoranckie.

Jak złożyć wniosek? Należy przysłać:
Krótkie cv (zawierające listę publikacji, jeżeli takowa istnieje)
2-4 strony projektu badań (po polsku lub po angielsku)
Kopię dyplomu magisterskiego
Kopię pracy magisterskiej

złożone (w kolejności opisanej powyżej) w jeden dokument PDF na adres: ifis@ug.edu.pl do 31 maja 2018. Decyzja zostanie podjęta do 30 czerwca 2018.

Kluczową rolę w decyzji pełnić będzie projekt badań i jego dopasowanie to tematu grantu.
Kandydatów zachęca się do kontaktu z prof. Urbaniakiem pod adresem: rfl.urbaniak@gmail.com w celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji o grancie.

Pytania należy kierować pod adres rfl.urbaniak@gmail.com.

Najprawdopodobniej z kilkoma wybranymi kandydatami przeprowadzone zostaną rozmowy. Komisja stypendialna skontaktuje się z nimi w odpowiednim czasie.

Komisja zastrzega sobie prawo do nie przyznania żadnemu z kandydatów stypendium, bez wyjaśnień.

Data dodania ogłoszenia: 2018-04-16 17:05:11

« wróć do ofert pracy