Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska)Warszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Student/Stypendysta
Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić studenci, którzy odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
• ukończyli studia inżynierskie na kierunku biotechnologia/chemia lub nauki pokrewne;
• są obecnie studentami Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej;
• posiadają wiedzę na temat komórkowych badań in vitro oraz mikroprzepływowych układów Lab-on-a-Chip (mile widziana wiedza poparta doświadczeniem zdobytym w ramach pracy inżynierskiej/praktyk) lub dobre wyniki w nauce;
• posiadają dobrą znajomość języka angielskiego

Opis zadań:

Stypendysta będzie wykonywał pracę magisterską pt. „Analiza cytotoksycznych właściwości pochodnych grafenu na prawidłowe oraz nowotworowe hodowle komórek ludzkich”, kierowaną przez prof. dr hab. inż. Zbigniewa Brzózkę (Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska). Praca magisterska będzie stanowiła część projektu: „Badania nowych sfunkcjonalizowanych pochodnych płatkowego tlenku grafenu (GO) z wykorzystaniem długoterminowej hodowli sferoidów w kierunku selektywnego wychwytu przez komórki nowotworowe”.
Do obowiązków studenta należeć będzie:
• Czynny udział w pracach projektu, w laboratorium;
• Zaangażowanie w analizę otrzymanych danych;
• Zaangażowanie w realizację grantu w standardowych godzinach (dyspozycyjność);
• Prowadzenie dokumentacji badawczej;
• Okresowe (kwartalne) sprawozdawanie postępów prac.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 15 maja 2018, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie w wysokości 1 000 zł miesięcznie przez okres 15 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty od aplikanta:
1. Życiorys naukowy (wykształcenie, doświadczenia naukowe, uczestnictwo w organizacjach/stowarzyszeniach/instytucjach naukowych, inne osiągnięcia - w szczególności autorstwo lub współautorstwo w pracach naukowych, udział z referatami na konferencjach),
2. Kopia dyplomu inżynierskiego + wykaz ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego stopnia.
3. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).”
Wymagane dokumenty przesłać pocztą elektroniczną na adres: brzozka@ch.pw.edu.pl.
Więcej informacji: prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka (Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska), brzozka@ch.pw.edu.pl.
O wynikach konkursu Kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową w dniu 30.05.2018 r. do godz. 23:59.

Data dodania ogłoszenia: 2018-04-16 17:25:29

« wróć do ofert pracy