Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Zakład Mikrobiologii Molekularnej, Wydział Biotechnologii Uniwersytet WrocławskiWrocław, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant/stypendysta
Wymagania:

1. ukończone studia magisterskie w obszarze biotechnologii, biochemii, biologii molekularnej, biologii lub pokrewnym, preferowana specjalność: mikrobiologia, biologia molekularna;
2. zainteresowania naukowe związane z biologią komórki bakteryjnej, technikami mikroskopii fluorescencji, itp.;
3. znajomość podstawowych metod stosowanych w mikrobiologii, biologii molekularnej, mikroskopii fluorescencyjnej;
4. biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca wygłaszanie seminariów i przygotowywanie publikacji naukowych;
5. mile widziana będzie znajomość obsługi mikroskopu fluorescencyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem metody obserwacji w czasie rzeczywistym i analizy obrazów poklatkowych;
Warunkiem koniecznym zakwalifikowania się jest pozytywne przejście rekrutacji na studia III stopnia na Wydziale Biotechnologii w ramach stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii Molekularnej.

Opis zadań:

Udział w projekcie NCN Opus 13 pt.: „Białko Lsr2 jako globalny organizator chromosomu i czynnik transkrypcyjny u Mycobacterium- współdziałanie pomiędzy Lsr2 oraz białkami SMC i HupB.”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-czerwińska (Zakład Mikrobiologii Molekularnej, Wydział Biotechnologii, UWr). Projekt obejmuje:
- planowanie i przeprowadzanie eksperymentów mających na celu szczegółową analizę szczepów Lsr2-FP (fluorescent protein) oraz mutanta delecynego (delta lsr2) u Mycobacterium smegmatis w tym analizę mikroskopową w czasie rzeczywistym.
- planowanie i przeprowadzanie eksperymentów RNA-seq i Chip-seq dla dzikiego szczepu oraz mutantów .
- analizę otrzymanych danych
- przygotowanie publikacji naukowych i prezentacji konferencyjnych

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 26 kwietnia 2018, 15:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

stypendium

Dodatkowe informacje:

Podanie skierowane do kierownika projektu: prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Zakład Mikrobiologii Molekularnej, ul. F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław; email: jolanta.zakrzewska@uni.wroc.pl

Data dodania ogłoszenia: 2018-04-16 18:55:34

« wróć do ofert pracy