Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Chemii, Uniwersytet WarszawskiWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant - stypendysta
Wymagania:

- status doktoranta chemii lub dziedzin pokrewnych;
- doświadczenie w pracy laboratoryjnej w szczególności z technikami elektrochemicznymi (CV, DPV, SWV), mikroskopowymi (SEM, AFM) oraz spektroskopowymi (UV-vis, DLS);
- znajomość zagadnień z zakresu chemii supramolekularnej, nanotechnologii, modyfikacji powierzchni elektrod modelowymi błonami biologicznymi oraz syntezy i charakterystyki fizykochemicznej nośników leków;
- dodatkowym atutem będzie umiejętność posługiwania się narzędziami bioinformatycznymi (MATLAB Origin Pro) i bazami danych oraz umiejętność przeprowadzania analiz bioinformatycznych;
- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w międzynarodowym zespole badawczym, ustne prezentowanie wyników na zagranicznych konferencjach oraz sporządzanie raportów oraz publikacji w języku angielskim;
- ciekawość badawcza, umiejętność samodzielnego planowania i prowadzenia doświadczeń, systematyczność, sumienność i dobra organizacja pracy;

Opis zadań:

Praca doktoranta-stypendysty będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych przewidzianych w ramach projektu naukowego OPUS pt. Mechanizm wnikania ciekłokrystalicznych lipidowych nośników leków - kubosomów i heksosomów w błony lipidowe. Zakres obowiązków obejmuje wykonywanie badań technikami elektrochemicznymi oraz spektroskopowymi przedmiotowych układów. Doktorant będzie również brał czynny udział w analizie uzyskanych danych, przygotowaniu raportów, prezentacji oraz manuskryptów publikacji.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 1 czerwca 2018, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Data rozpoczęcia na Wydziale Chemii UW: 01.07.2018 r.
Kwota stypendium: 2850 zł/miesiąc
Okres wypłacania stypendium: maksymalnie 24 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
- zaświadczenie o posiadaniu statusu doktoranta;
- życiorys (CV) wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.);
- list motywacyjny z opisem zainteresowań naukowych;
- minimum jeden list polecający od naukowca;
- informacja dotycząca publikacji naukowych wraz z listą odbytych konferencji z tytułami i autorami wystąpień, informacją o stypendiach, nagrodach i wyróżnieniach, i innych dokumentach potwierdzających kwalifikacje kandydata/tki.

Wymagane dokumenty proszę wysyłać do prof. dr hab. Renaty Bilewicz, bilewicz@chem.uw.edu.pl do dnia 01.06.2018 roku.

Data dodania ogłoszenia: 2018-05-16 13:54:12

« wróć do ofert pracy