Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Zakład Sond Molekularnych i ProlekówPoznań, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant
Wymagania:

1. tytuł magistra w dziedzinie chemii, biologii lub pokrewnych (lub planowana obrona w najbliższych miesiącach)
2. doświadczenie praktyczne z zakresu syntezy chemicznej
3. wiedza teoretyczna z zakresu biochemii lub biologii molekularnej lub nauk pokrewnych oraz chęć rozwoju umiejętności praktycznych w tym obszarze
4. zainteresowanie i entuzjazm do interdyscyplinarnej pracy badawczej z pogranicza chemii i biologii, wysokie zdolności interpersonalne oraz samodzielność i umiejętność pracy w zespole.
5. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
6. zaawansowany poziom obsługi MS Excel i programów do analizy danych (Prism, Origin, MatLab etc) będzie dodatkowym atutem

Opis zadań:

Rekrutacja dotyczy projektu SONATA nr 2017/26/D/NZ1/01234 zatytułowanego:

„Maskowane substraty bioluminogenne do selektywnego obrazowania parametrów biochemicznych raka”

Kierownik projektu: dr Jacek L Kolanowski

DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia bioorganiczna, biologia chemiczna, chemia bioanalityczna, biochemia komórkowa, biologia molekularna

SŁOWA KLUCZOWE: sondy bioluminescencyjne, sondy molekularne, substraty bioluminogenne, lucyferyna, lucyferaza, obrazowanie in vivo, rak, synteza organiczna, spektroskopia, biologia molekularna

Typ konkursu NCN: SONATA – NZ
Termin składania ofert: 30 czerwca 2018, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie w formie stypendium, w wysokości 3500 zł miesięcznie (w wymiarze całego etatu), przez 32 miesiące (pozostały okres, tj. do 4 lat w sumie, będzie sfinansowany zgodnie z regulaminem wewnętrznym ICHB PAN). Przykładowe koszty życia w Poznaniu: pokój ok. 400 – 600 zł, kawalerka ok. 1200 – 1500 zł, bilet miesięczny na komunikację miejską ulgowy – ok. 50 zł.

Otwarta możliwość STAŻU ZAGRANICZNEGO (m.in. Australia i Europa), wyjazdów na konferencje międzynarodowe i wsparcie mentorskie w zarządzaniu własną karierą.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
1. Podanie skierowane do Dyrektora ICHB PAN, na którym musi znajdować się oświadczenie o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), w tym do zamieszczenia mojego imienia i nazwiska w informacji o wynikach przeprowadzonej rekrutacji na stronie internetowej ICHB PAN.”*

*Informujemy, że:
• Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062 (zwanego w dalszej części Instytutem). W celu kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych podajemy adres inspektora ochrony danych: dpo@ibch.poznan.pl.
• Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji.
• Odbiorcami danych osobowych kandydatów są członkowie komisji rekrutacyjnej.
• Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
• Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą do momentu rozstrzygnięcia konkursu. Po tym okresie zostaną one bezpowrotnie i skutecznie zniszczone, co spowoduje, że nie będzie do nich jakiegokolwiek dostępu lub możliwości ich odtworzenia.
• Kandydaci mają prawo do żądania od Instytutu dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
• W każdym momencie kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Zostaną one wówczas bezpowrotnie i skutecznie zniszczone, co spowoduje, że nie będzie jakiegokolwiek dostępu do nich lub możliwości ich odtworzenia, a kandydatura nie będzie uwzględniona w dalszej procedurze rekrutacyjnej.
• W każdym przypadku przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl.

2. CV i list motywacyjny
3. Przynajmniej 2 listy referencyjne i oraz dane kontaktowe osób, które udzieliły/mogą udzielić referencji (w tym przynajmniej jeden od opiekuna praktyk laboratoryjnych z syntezy chemicznej);
4. Kopia dyplomu magisterskiego (lub zaświadczenie od promotora o planowanym terminie obrony)
5. Informacja o zaliczonych na studiach przedmiotach kierunkowych i uzyskanych ocenach.
6. Inne załączniki (opcjonalnie)

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać drogą e-mailową na adres kierownika projektu jacek.kolanowski@ibch.poznan.pl, jako jednolity załącznik w formacie PDF (w tytule e-maila prosimy zawrzeć frazę „Aplikacja na doktorat – projekt Sonata”

Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji na podstawie przesłanych dokumentów wybrani kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Warunkiem przyjęcia kandydata na Studium Doktoranckie ICHB PAN jest zdanie egzaminu wstępnego.

Planowana data rozpoczęcia: 01.10.2018

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się bezpośrednio z dr Jackiem Kolanowskim: jacek.kolanowski@ibch.poznan.pl a w tytule e-maila napisać: Pytanie o doktorat – projekt Sonata

Data dodania ogłoszenia: 2018-05-16 14:28:57

« wróć do ofert pracy