Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Nauk Historycznych i PedagogicznychWrocław, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta (2 etaty)
Wymagania:

1) stopień naukowy magister na kierunku studiów historia
2) uczestnictwo w studiach III stopnia na kierunku historia
3) biegła znajomość język angielski oraz znajomość język niemiecki przynajmniej w stopniu podstawowym. Wskazana dodatkowo przynajmniej podstawowa znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego.
4) doświadczenie w prowadzeniu kwerend i badań z okresu XVI-XVIII wieku.
5) doświadczenie w pracy z archiwaliami potwierdzone stażem w archiwum.
6) umiejętności komunikacyjne oraz pracy w zespole udokumentowane działalnością w studenckich lub doktoranckich kołach naukowych.

Opis zadań:

Do zadań stypendysty-doktoranta należeć będzie:
1) prowadzenie wyznaczonych kwerend archiwalnych i bibliotecznych
2) analiza odpowiedniej literatury dostępnej w polskich i internetowych repozytoriach i bibliotekach
3) opracowanie wyników badań i ich popularyzacja
4) analiza i archiwizacja opracowanych danych

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS
Termin składania ofert: 27 czerwca 2018, 12:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie w formie stypendium, w wysokości 1000 zł miesięcznie, przez 36 miesiące

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać drogą e-mailową na adres kierownika projektu: jakub.weglorz@uwr.edu.pl do dnia 27.06.2018.
Kandydatów proszę o nadesłanie CV zawierającego najważniejsze informacje dotyczące przebiegu kariery naukowej, wykaz publikacji oraz opis aktywności naukowej, a także skanów zaświadczeń i świadectw potwierdzających opisane w sekcji „Wymagania” kwalifikacje kandydata. Ze względów formalnych CV musi zawierać klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)”.

Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce na posiedzeniu trzyosobowej komisji rekrutacyjnej powołanej przez Rektora UWr, najpóźniej do dnia 29.06.2018 r.
Wybrani kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Wnioski rozpatrywane będą podczas posiedzenia komisji zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.
W okresie pobierania stypendium naukowego kandydat nie można jednocześnie otrzymywać wynagrodzenia w innej formie ze środków na projekty badawcze finansowane przez NCN

Data dodania ogłoszenia: 2018-06-13 17:41:24

« wróć do ofert pracy