Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki StosowanejKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta
Wymagania:

wykształcenie wyższe z zakresu fizyki
- znajomość podstaw metod obliczeniowych fizyki
- udokumentowane kompetencje w zakresie teorii ciała stałego
kandydat musi mieć status doktoranta

Opis zadań:


- udział w projekcie OPUS „Elektryczna kontrola spinu nośników zlokalizowanych w silicenie"
- modelowanie stanów zlokalizowanych, oddziaływań między nośnikami oraz oddziaływania spin-orbita, spin-dolina etc. w kropkach kwantowych na bazie silicenu dla atomistycznego hamiltonianu ciasnego wiązania w obecności zewnętrznych potencjałów formujących złącza n-p, silnych zewnętrznych pól magnetycznych,
- czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych
- przygotowywanie rozprawy doktorskiej na temat elektrycznej kontroli spinu nośników zlokalizowanych w silicenie

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 1 października 2018, 09:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Okres pobierania stypendium: do 30 miesięcy,
Miesięczna kwota stypendium: 3000 zł

Dodatkowe informacje:

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:
1) podanie
2) pisemną zgodę promotora/opiekuna pracy doktorskiej na udział w projekcie
3) CV,
4) odpisy dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje,

Na zgłoszeniu należy dopisać:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).”

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

ul. Reymonta 19, budynek D-10, pokój 327-328
tel. 12 617 2953, Fax: 12 634 0010
e-mail: Sekretariat@fis.agh.edu.pl

Ewentualne pytania w sprawie konkursu proszę kierować do przewodniczącego komisji konkursowej prof. Bartłomieja Szafrana na adres: bszafran@agh.edu.pl

Data dodania ogłoszenia: 2018-09-14 15:24:45

« wróć do ofert pracy