Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Chemii Organicznej PANWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant
Wymagania:

- ukończone przed 30 września 2018r. studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych,
- zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Instytucie Chemii Organicznej PAN przez Komisję ds. Studiów Doktoranckich i Rekrutacji (najbliższe rozmowy kwalifikacyjne: 28-29 września 2018r., dodatkowe informacje: www.icho.edu.pl , http://www.icho.edu.pl/studia-doktoranckie-wymagania.php )
- dobra znajomość chemii organicznej oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej,
- zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia,
- podstawowa znajomość angielskiego (w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy naukowej),
- podpisana zgoda (lub skan) na przetwarzanie danych osobowych dostępna do pobrania pod adresem: http://www.icho.edu.pl/pliki_do_pobrania/dokumenty_regulaminy/dane_osobowe_klauzula.docx

Opis zadań:

Optymalizacja i badania zakresu stosowalności reakcji C–H-aktywacji nitronów, przygotowywanie materiałów do publikacji

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST
Termin składania ofert: 5 października 2018, 14:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

- stypendium 3 000 PLN (netto) na okres 36 miesięcy, od 01.11.2018r.
- pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium,
- dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań,
- możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności,
- udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV)
- list motywacyjny
- odpis dyplomu magistra

dr hab. Rafał Loska (kierownik projektu)
e-mail: rloska@icho.edu.pl , rloska@gazeta.pl
tel.: +48 22 343 21 07, +48 602 855 591

Sekretariat IChO
Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
rekrutacja@icho.edu.pl

W TYTULE WIADOMOŚCI E-MAIL MUSI BYĆ ZAWARTE IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU: „Rekrutacja - Rafał Loska”

Data dodania ogłoszenia: 2018-09-14 16:11:25

« wróć do ofert pracy