Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii MateriałowejWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: technolog (post doc)
Wymagania:

posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie inżynieria materiałowa (w momencie rozpoczęcia pracy);
doświadczenie w samodzielnym planowaniu badań i ich realizacji;
doświadczenie w realizacji projektów badawczych jako wykonawca i/lub kierownik;
udokumentowane doświadczenie w samodzielnym kierowaniu projektem finansowanym ze środków pozauczelnianych w trakcie trwania studiów doktoranckich;
znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy badawczej;
udokumentowane publikacje międzynarodowe z listy A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (min. 10 publikacji jako pierwszy autor) z zakresu materiałów ceramicznych i kompozytowych;
znajomość tematyki związanej z wytwarzaniem materiałów kompozytowych metodami koloidalnymi tj. odlewanie z gęstwy, tape casting, odlewanie odśrodkowe mas lejnych, gel casing oraz prasowanie jednoosiowe i izostatyczne;
doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
praktyczna znajomość technik badawczych takich jak: SEM/EDX, XRD, badania reologiczne mas lejnych, badania elektrokinetyczne, stereologiczna analiza mikrostruktury.

Opis zadań:

Osoba zatrudniona na stanowisku post-doc będzie odpowiedzialna za opracowanie mas lejnych ceramika-metal oraz optymalizacja ich właściwości. Do jej zadań należeć będzie: wytwarzanie próbek metodą odlewania z gęstwy, prowadzenie badań mikrostruktury kompozytów (przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego i SEM/EDS), analiza fazowa wytworzonych próbek, badania reologiczne wykorzystywanych mas lejnych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 31 października 2018, 12:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony- 15 miesięcy; wynagrodzenie miesięczne: 7000 zł (kwota brutto wraz z kosztami pracodawcy)

Dodatkowe informacje:

Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane będą w połowie listopada; planowany początek zatrudnienia osoby w projekcie: 1 grudnia 2018

Data dodania ogłoszenia: 2018-10-11 09:21:06

« wróć do ofert pracy