Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział PsychologiiWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: wykonawcy w projekcie badawczym
Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
a) posiadają stopień doktora nauk społecznych (lub są tuż przed obroną), a ich rozprawa doktorska oparta była na badaniach z użyciem EEG
b) mają doświadczenie w prowadzeniu psychologicznych badań nad mową nienawiści (udokumentowane wcześniejszymi publikacjami),
c) są biegłe w metodologii eksperymentalnej psychologii społecznej uwzględniającej pomiar EEG (udokumentowane wcześniejszym uczestnictwem w projektach badawczych), w tym biegle posługują się E-Prime i/lub PsychoPy i/lub EEGlab (lub podobnymi),
d) są biegłe w nowoczesnych metodach obróbki i analizy sygnału EEG, oraz analizy statystycznej badań neuropsychologicznych (udokumentowane uczestnictwem w projektach, lub wcześniejszymi publikacjami)

Opis zadań:

Zakres obowiązków wykonawcy :
a) opracowanie procedur pomiaru psychofizjologicznych (EEG) reakcji na mowę nienawiści,
b) opracowanie schematu eksperymentalnego badań uwzględniających pomiar EEG,
c) statystyczna analiza danych z EEG - opracowanie w formie raportów i publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS
Termin składania ofert: 29 października 2018, 10:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

zatrudnienie w oparciu o umowę/y o dzieło

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna obejmować:
1. zgłoszenie do konkursu,
2. życiorys z wyszczególnieniem doświadczenia we wcześniejszych projektach badawczych oraz posiadanych umiejętności,
3. wykaz publikacji dotyczących badań nad mową nienawiści.
Oferty można składać w formie elektronicznej, na adres e-mail: bilewicz@psych.uw.edu.pl

Data dodania ogłoszenia: 2018-10-11 14:24:18

« wróć do ofert pracy