Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytet WarszawskiWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant stypendysta
Wymagania:

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na siedmiomiesięczne stypendium doktoranckie (grudzień 2018 – czerwiec 2019) w ramach projektu NCN OPUS8 „Astrofizyka pozagalaktyczna w projekcie OGLE” (grant 2014/15/B/ST9/00093) prowadzonego pod kierunkiem dr hab. Szymona Kozłowskiego.

Kandydat musi spełniać poniższe warunki:

• Jest doktorantem/doktorantką, uczestnikiem/uczestniczką studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów.
• Ukończył studia na kierunku Astronomia.
• Posiada doświadczenie w pracy na komputerach z systemem Linux oraz umiejętność programowania w językach C/C++ lub Python, a także znajomość podstawowych pakietów: SuperMongo, Gnuplot, awk, Latex.
• Posiada doświadczenie w pracy z danymi astronomicznymi (fotometria).
• Posiada doświadczenie w obserwacjach astronomicznych.
• Udokumentowana dobra znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

W okresie otrzymywania stypendium doktorant zobowiązany jest do realizacji zadań badawczych wynikających z projektu oraz umowy o stypendium, a także przedkładania kierownikowi projektu sprawozdań z wykonywanych prac.

Do zadań stypendysty będą należały:
• Stworzenie k-korekcji dla kwazarów.
• Poszukiwanie nowych kwazarów w danych projektu OGLE (SED+zmienność).
• Badanie zmienności fotometrycznej kwazarów w projekcie OGLE.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 23 listopada 2018, 20:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Siedmiomiesięczne stypendium doktoranckie (grudzień 2018 – czerwiec 2019).

Wysokość stypendium wynosić będzie 3000 zł miesięcznie.

Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji odnośnie zadań przewidzianych w projekcie udziela kierownik projektu,
dr hab. Szymon Kozłowski (simkoz@astrouw.edu.pl).

We wniosku o przyznanie stypendium należy podać informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań oraz aktualnych zainteresowań i prowadzonych badań. Do wniosku należy dołączyć życiorys/CV.

Wnioski można składać do dnia 23 listopada 2018 roku w bibliotece Obserwatorium Astronomicznego UW (Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa) lub drogą elektroniczną na adres kierownika projektu (simkoz@astrouw.edu.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 28 listopada 2018 roku.

Data dodania ogłoszenia: 2018-11-08 13:02:41

« wróć do ofert pracy