Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Biologii, Uniwersytet JagiellońskiKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: magistrant stypendysta
Wymagania:

1. kandydat powinien być studentem studiów stacjonarnych II stopnia,
2. student powinien:
- posiadać wiedzę z zakresu glikobiologii i immunologii, znajomość technik biologii molekularnej i biochemii (izolacja RNA, real time PCR, SDS-PAGE, Western blotting, lektynoprecypitacja) stosowanych do analizy glikozylacji komórek,
- wykazywać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego,
- posiadać umiejętność opracowywania wyników badań do publikacji i prezentacji na konferencjach naukowych.

Opis zadań:

Student będzie uczestniczył w realizacji projektu "Glikozylacja białek limfocytów T pomocniczych w chorobach autoimmunizacyjnych tarczycy: charakterystyka zmian zachodzących w przebiegu chorób i rola cytokin w regulacji glikozylacji" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Podstawowym celem projektu jest ocena glikozylacji limfocytów T w chorobach autoimmunizacyjnych tarczycy oraz określenie roli cytokin w regulacji glikozylacji. Głównym zadaniem studenta będzie analiza ekspresji glikozylotransferaz metodą real time PCR oraz glikanów metodą lektynową.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ
Termin składania ofert: 20 listopada 2018, 23:59
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 700 PLN/miesiąc na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
1. życiorys uwzględniający wykształcenie, dorobek naukowy, nagrody, odbyte praktyki i staże naukowe oraz dane kontaktowe osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi,
2. list motywacyjny,
3. kopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich,
4. oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie na formularzu dostępnym na stronie Wydziału Biologii UJ (https://wb.uj.edu.pl/wydzial/aktualnosci/ogloszenia-konkursowe/-/journal_content/56_INSTANCE_NepRLepShInQ/41643/141181645)

Zgłoszenia proszę dostarczyć w formie elektronicznej na adres: ewa.pochec@uj.edu.pl lub papierowej na adres:
dr hab. Ewa Pocheć
Zakład Biochemii Glikokoniugatów
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych UJ
ul. Gronostajowa 9
30-387 Kraków.

Termin składania ofert: 20 listopada 2018 roku. Wybór kandydatów nastąpi na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Pytania proszę kierować na adres e-mailowy kierownika projektu: ewa.pochec@uj.edu.pl.

Data dodania ogłoszenia: 2018-11-08 14:47:16

« wróć do ofert pracy