Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Chemii Uniwersytetu WarszawskiegoWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant
Wymagania:

status doktoranta

Opis zadań:

1. Synteza magnetycznych nieradioaktywnych nanocząstek z wbudowanymi kationami wybranych lantanowców oraz ich koniugatów z substancjami aktywnymi biologicznie.
2. Charakterystyka nieradioaktywnych nanocząstek oraz w zależności od modyfikacji powierzchni, z wykorzystaniem pomiarów magnetycznych i magnetycznej hipertermii oraz innych niezbędnych technik charakteryzujących właściwości fizykochemiczne nanocząstek.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 19 listopada 2018, 12:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

1. Aktualny student/studentka studiów doktoranckich, potwierdzenie statusu np, dzienniczkiem doktoranta.
2. Umiejętność pracy naukowej, dokumentowane publikacjami w wiodących czasopismach naukowych oraz wykazem osiągnięć naukowych i wyróżnień
3. Umiejętność wykorzystania metod elektrochemicznych i spektroskopowych (UV-Vis, fluorymetria)
4. Umiejętność samodzielnego prowadzenia badań oraz przetwarzania i prezentacji wyników, preferowana uprzednia praca z nanocząstkami
5. Dobra znajomość języka angielskiego

Okres 15 miesięcy, stypendium 2000PLN/m-c

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie musi zawierać wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

Data dodania ogłoszenia: 2018-11-08 15:39:04

« wróć do ofert pracy