Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: transkrybent (2 etaty)
Wymagania:

1. Wykształcenie wyższe lub studiowanie na studiach filologicznych, (filologia polska, germańska lub pokrewne).
2. Bardzo dobra znajomość języka polskiego.
3. Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego.
4. Dokładność i cierpliwość oraz zamiłowanie do językoznawstwa.
5. Doświadczenie w transkrybowaniu mile widziane.

Opis zadań:

1. Transkrypcja półortograficzna nagrań polskich i niemieckich według wytycznych.
2. Praca w programie ELAN.

Typ konkursu NCN: BEETHOVEN – HS
Termin składania ofert: 20 listopada 2018, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

1. Praca na podstawie umowy o dzieło.
2. Możliwość pracy zdalnej.
3. Wynagrodzenie w wysokości 170 zł brutto za opracowanie godziny nagrania.

Dodatkowe informacje:

Instytut Slawistyki PAN poszukuje pracownika/pracowniczki do transkrypcji półortograficznej w ramach projektu:
Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych, numer 2016/23/G/HS2/04369, pod kierunkiem dyrektor IS PAN prof. dr hab. Anny Zielińskiej oraz prof. dr. Björna Hansena z Instytutu Slawistyki Uniwersytetu w Ratyzbonie. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Jednym z efektów projektu jest stworzenie korpusu bilingwizmu polsko-niemieckiego. Korpus będzie zawierał przetranskrybowane w postaci półortograficznej teksty mówione osób dwujęzycznych w Polsce i w Niemczech. Nagrania obejmują teksty po polsku i po niemiecku oraz mieszane, w których mówcy przełączają się z jednego języka na drugi. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną przeszkolone w zakresie transkrypcji w programie ELAN. Będą miały możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w dużym językoznawczym projekcie naukowym.

Zgłoszenia wraz z CV prosimy przesłać na adres sekretariat@ispan.waw.pl do dnia 20.11.2018 r.
Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.".

Data dodania ogłoszenia: 2018-11-08 22:54:18

« wróć do ofert pracy