Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant -stypendysta
Wymagania:

• student studiów III stopnia
• absolwent studiów I i II stopnia na kierunku: Inżynieria Materiałowa lub pokrewnym
• doświadczenie w zakresie mechanicznej syntezy w atmosferze wodoru, w szczególności w podwyższonej temperaturze
• doświadczenie w zakresie badań kalorymetrycznych i termograwimetrycznych
• doświadczenie w budowie układów bezprzewodowej transmisji danych
• umiejętność obsługi komór rękawicowych
• doświadczenie w badaniu materiałów do magazynowania wodoru w stanie stałym
• gotowość do codziennej pracy w laboratorium ( w WAT) i codziennych spotkań z kierownikiem projektu

Opis zadań:

Celem projektu jest badanie możliwości prowadzenia mechanicznej syntezy wodorków pod ciśnieniem wodoru w młynku kulowym.
Zadania studenta stypendysty:
- projektowanie inżynierskie CAD i obliczenia wytrzymałościowe
- preparatyka próbek
- badania zdolności materiałów do magazynowania wodoru
- rentgenowska analiza fazowa
- analiza termograwimetryczna i kalorymetryczna próbek
- analiza wyników badań

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 24 grudnia 2018, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Przewidywany okres wypłaty stypendium: 36 miesięcy
Rozpoczęcie stypendium: styczeń 2019
Wysokość stypendium 2000 zł/miesięcznie (w ramach umowy o stypendium)

Dodatkowe informacje:

Miejsce Pracy: Wojskowa Akademia Techniczna
Wymagane dokumenty:
• Curriculum Vitae
• Lista osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań lub udokumentowany udział w projektach badawczych z zakresu inżynierii materiałowej
• Kopia dyplomów ukończenia studiów I i II stopnia z suplementem (może być kserokopia)
• Zaświadczenie potwierdzające status studenta studiów III stopnia
Aplikację prosimy składać drogą elektroniczną na adres: marek.polanski@wat.edu.pl do dnia 24 12 2018 Zamawiający potwierdzi wpływ ofert drogą elektroniczną.

Data dodania ogłoszenia: 2018-12-07 10:52:19

« wróć do ofert pracy