Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: student II stopnia -stypendysta
Wymagania:

Do realizacji projektu poszukuje się stypendysty spełniającego następujące warunki:
• student studiów II stopnia - najchętniej zaocznych
• znajomość zagadnień związanych z automatyką sterowaniem i transmisją sygnałów
• ukończone studia inżynierskie na uczelni technicznej – na kierunkach : mechanika, mechatronika lub pokrewne
• gotowość do bezpośredniego (osobistego) kontaktu z kierownikiem projektu najmniej pięć razy w tygodniu w okresie stypendialnym, tj. przez 12 miesięcy
• gotowość do codziennej pracy w laboratorium

Opis zadań:

Celem projektu jest badanie możliwości prowadzenia mechanicznej syntezy wodorków pod ciśnieniem wodoru w młynku kulowym.
Zadania studenta stypendysty:
- preparatyka próbek
- badania kalorymetryczne próbek
- promocja projektu
- mechaniczna synteza próbek

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 24 grudnia 2018, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Miejsce pracy: Wojskowa Akademia Techniczna
Przewidywany okres wypłaty stypendium: 12 miesięcy
Początek stypendium: styczeń 2019
Wysokość stypendium 1000 zł/mies (w ramach umowy o stypendium)

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
• Curriculum Vitae
• Lista osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań lub udokumentowany udział w projektach badawczych z zakresu inżynierii materiałowej
• Kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia z suplementem (może być kserokopia)
• Zaświadczenie potwierdzające status studenta studiów II stopnia
Aplikację prosimy składać drogą elektroniczną na adres: marek.polanski@wat.edu.pl do dnia 24 12 2018 Zamawiający potwierdzi wpływ ofert drogą elektroniczną.

Data dodania ogłoszenia: 2018-12-07 10:54:40

« wróć do ofert pracy