Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Farmakologii PANKrakow, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: post-doc (bioinformatyk)
Wymagania:

Poszukujemy osoby zainteresowanej prowadzeniem badań w obszarze genetyki / bioinformatyki.
Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
1. Posiadać stopień naukowy doktora.
2. Posiadać doświadczenie w wykorzystywaniu narzędzi bioinformatycznych do analizy dużych zbiorów danych genetycznych. Szczególnie wskazane jest doświadczenie w analizie sekwencji genomu człowieka w zakresie identyfikacji wariantów genów powiązanych z cechami fenotypowymi (GWAS, WES, WGS).
3. Przydatne będą umiejętności z zakresu analizy danych z wykorzystaniem języka R. Użyteczne będzie również wszelkie doświadczenie związane z funkcjonalną analizą grup genów oraz biologiczną interpretacją wyników badań przesiewowych.

Opis zadań:

Głównym przedmiotem badań na tym stanowisku będzie analiza dużych zbiorów danych pochodzących z sekwencjonowania genomu człowieka uzyskanych przy pomocy metod wysoko przepustowych, statystyczna analiza wyników oraz tworzenie skryptów i narzędzi bioinformatycznych. Wśród zaplanowanych zadań będzie przetwarzanie odczytów genomu w kierunku identyfikacji wariantów przyczynowych (różnego typu), analiza ich powiązań oraz potencjalnego znaczenia.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 15 lutego 2019, 15:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze (pełny etat) na czas 18 miesięcy, wynagrodzenie miesięczne brutto: 7 470 zł, możliwość pracy zdalnej.

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje na temat planowanych badań i warunków zatrudnienia: Jan.Rodriguez@if-pan.krakow.pl
Składanie ofert: Jan.Rodriguez@if-pan.krakow.pl
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys naukowy i lista publikacji.
2. List motywacyjny z opisem zainteresowań naukowych.
3. Kopie dyplomów uzyskania tytułów magistra i doktora.
4. Oświadczenie potwierdzające, że Instytut Farmakologii PAN będzie podstawowym miejscem pracy.

Data dodania ogłoszenia: 2019-01-11 13:29:44

« wróć do ofert pracy