Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Matematyki, Politechnika WrocławskaWrocław, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: student - stypendysta (2 etaty)
Wymagania:

Stypendium przeznaczone jest dla studentów studiów drugiego stopnia z matematyki.

Opis zadań:

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu badawczego „Równania różniczkowe i nierówności związane z operatorami Markowa”. Otrzymane wyniki mogą stać się podstawą pracy magisterskiej wykonawcy.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST
Termin składania ofert: 1 lutego 2019, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium wyniesie 750 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

1. Życiorys z opisem dorobku naukowego, informacjami o wyróżnieniach, stypendiach, wyjazdach naukowych i uczestnictwie w konferencjach i szkołach naukowych
2. List motywacyjny
3. Pisemna deklaracja o odbywaniu studiów drugiego stopnia z matematyki, i deklaracja o ukończeniu studiów pierwszego stopnia lub kopia dyplomu
4. Spis przedmiotów realizowanych podczas studiów wraz z ocenami
5. Praca licencjacka.
6. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Kryteria oceny kandydatów: Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów dla młodych naukowców w projektach badawczych, decyzja zostanie podjęta na podstawie oceny osiągnięć i aktywności naukowej kandydata oraz średniej oceny ze studiów. Z kandydatami może też zostać przeprowadzona rozmowa.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie wyżej wymienionych dokumentów na adres e-mail tomasz.jakubowski@pwr.edu.pl do dnia 1 lutego 2019 r.

Data dodania ogłoszenia: 2019-01-11 17:26:45

« wróć do ofert pracy