Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuPoznań, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: adiunkt (post-doc)
Wymagania:

1. Stopień doktora informatyki lub geoinformatyki lub geografii/geoinformacji.
2. Udokumentowany dorobek naukowy poparty publikacjami w międzynarodowych czasopismach i materiałach konferencyjnych.
3. Umiejętności w programowaniu równoległym na kartach GPU.
4. Bardzo dobre umiejętności programistyczne w Pythonie i Javie.
5. Operacyjna znajomość metod statystycznych.
6. Bardzo dobra znajomość, w mowie i piśmie języka angielskiego.
7. Dobrze widziane jest doświadczenie w zakresie aplikacji systemów informacji geograficznej, technik wizualizacji danych oraz metod analizy niepewności i wrażliwości.

Opis zadań:

Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Geoinformacji Instytutu Geoekologii i Geoinformacji. Stanowisko zapewnia konkurencyjne wynagrodzenie i jest w fundowane w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 116 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 j.t.)
Projekt koncentruje się na rozwoju metod przestrzennej analizy niepewności i wrażliwości dla modeli wielokryterialnych wykonywanych w GIS-ie. Cele projektu obejmują: 1) opracowanie probabilistycznych reprezentacji niepewności nieodłącznie związanych z danymi wejściowymi do modelu, 2) opracowanie skutecznych obliczeniowo procedur przyspieszających modelowanie analiz niepewności i wrażliwości oraz 3) znalezienie efektywnych technik wizualizacji do prezentacji wyników analizy wrażliwości.
O ile praca będzie dotyczyć wszystkich trzech celów projektu, to jednak główna odpowiedzialność będzie polegać na opracowaniu wydajnego obliczeniowo podejścia do przestrzennej analiz niepewności i wrażliwości opartego na wykorzystaniu wysokiej wydajności karty GPU NVIDIA i przeprowadzeniu eksperymentów obliczeniowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 15 lutego 2019, 00:00
Forma składania ofert: pocztą
Warunki zatrudnienia:

Oferta dotyczy zatrudnienia na pełny etat na okres 2 lat.
Stopień doktora jest wymagany w momencie zatrudnienia.
Wynagrodzenie na tym stanowisko wynosi 10 000 PLN brutto brutto.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nie zapewnia mieszkania.

Dodatkowe informacje:

Pytania dotyczące wymagań na w/w stanowisko należy przesyłać do prof. Piotra Jankowskiego (pjankows@sdsu.edu) lub prof. Zbigniewa Zwolińskiego (ZbZw@amu.edu.pl).

Dokumenty konkursowe należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (adres: 60-680 Poznań, ul. Bogumiła Krygowskiego 12, pok. 005) u Pani mgr Katarzyny Piotrowskiej.

Data dodania ogłoszenia: 2019-01-11 18:00:49

« wróć do ofert pracy