Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Akademia Wychowania Fizycznego w KrakowieKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: stypendysta student
Wymagania:

Poszukujemy osoby zainteresowanej prowadzeniem badań w obszarze nauk o kulturze fizycznej spełniającej wymagania określone w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki z dnia 27 października 2016 r. (uchwała Rady NCN 96/2016) tzn.: Kandydat/Kandydatka:
1. a) jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub b) jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada:
2. kompetencje do realizacji zadań określonych w projekcie badawczym: doświadczenie w pracy z ludzkim materiałem krwiopochodnym, znajomość procedur przed-analitycznych oraz umiejętność obsługi podstawowego sprzętu laboratoryjnego (wirówki, spektrofotometr, czytnik mikropłytek), znajomość założeń i/lub umiejętność wykonywania analiz biochemicznych z wykorzystaniem spektrofotometrii oraz testów ELISA, znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym, umiejętność tworzenia baz danych z wykorzystaniem programu Statistica;
dodatkowym atutem będzie:
3. doświadczenie naukowe: staże, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych, udział w konferencjach naukowych; wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych: stypendia, nagrody,
4. udokumentowane osiągnięcia naukowe: publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych, streszczenia konferencyjne.

Opis zadań:

Student będzie uczestniczył w realizacji zadań badawczych w ramach projektu „Sekrecja asprozyny i innych adipocytokin na tle wysiłkowych zmian w równowadze prooksydacyjno-antyoksydacyjnej krwi u mężczyzn w zależności od wieku, wydolności fizycznej i składu ciała” (2018/29/B/NZ7/02309). Streszczenie projektu jest dostępne pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/409174-pl.pdf. W zakres obowiązków studenta będzie wchodziło wykonywanie pod nadzorem procedur przed-analitycznych oraz analiz biochemicznych opartych o techniki wymienione w wymaganiach, prowadzenie dokumentacji badań, tworzenie baz danych, podstawowa analiza wyników.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 24 lutego 2019, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium: 1500 PLN/miesiąc (6 miesięcy w okresie 01.03.19-31.08.19)

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia w formie elektronicznej należy przesyłać na adres: magdalena.wiecek@awf.krakow.pl, w tytule podać: nazwisko i imię, OPUS 15 student-stypendysta
Zgłoszenia powinny zawierać następujące dokumenty:
 Podanie,
 Życiorys (uwzględniający kompetencje w zakresie stawianych zadań badawczych, dotychczasową działalność naukową, publikacje naukowe, staże, wyróżnienia),
 Dokument potwierdzający spełnienie warunku z pkt 1.a lub 1.b.
Wybór Kandydatów nastąpi na podstawie kryteriów Regulaminu NCN https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf do dnia 27.02.2019. Informacja o wyborze zostanie przekazana zwrotnie na adres e-mail oferty Kandydata.
Pytania proszę kierować do kierownika projektu dr hab. Magdalena Więcek na adres: magdalena.wiecek@awf.krakow.pl

Data dodania ogłoszenia: 2019-02-11 13:48:54

« wróć do ofert pracy