Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Podstaw Informatyki PANWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant
Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które są doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich lub uczestnikiem seminarium doktorskiego.
1. Ukończone studia wyższe w dziedzinie informatyki lub pokrewnej;
2. Znajomość technik maszynowego uczenia się (preferowana znajomość metod „deep learning”);
3. Wiedza w zakresie przetwarzania języka naturalnego (składnia, metody statystyczne);
4. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
5. Umiejętność samodzielnej pracy naukowej i współpracy w zespole.

Opis zadań:

· Konsultowanie oprogramowania do znakowania korpusów przygotowywanego przez podmioty zewnętrzne i pomoc w ocenie ich jakości.
· Wybór, adaptacja, trenowanie i ewaluacja (na podstawie zaanotowanego korpusu) algorytmów wykrywania wyrażeń metaforycznych w tekście oraz ich klasyfikacji.
· Wykorzystanie informacji składniowych i walencyjnych, w tym preferencji selekcyjnych, do wykrywania metafor.
· Przygotowywanie publikacji czasopismowych oraz wystąpień konferencyjnych na podstawie prowadzonych badań oraz udział w konferencjach.
· Uczestnictwo w spotkaniach projektowych i seminariach zespołowych i instytutowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 26 lutego 2019, 23:59
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Okres i forma zatrudnienia: 30 miesięcy, począwszy od kwietnia–sierpnia 2019; stypendium
Koszt zatrudnienia: 4 tys. zł miesięcznie

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
1. Podanie z listem motywacyjnym dotyczącym udziału w projekcie (z dopiskiem "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk").
2. Kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia magistra.
3. Życiorys naukowy zawierający m.in. informacje o kierowaniu lub udziale w projektach badawczych, o odbytych stażach naukowych oraz o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach.
4. Wykaz opublikowanych prac oraz komunikatów konferencyjnych.


Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w siedzibie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, na nazwisko Elżbieta Hajnicz lub pocztą elektroniczną w plikach pdf na adres: e.hajnicz@ipipan.waw.pl
Wszyscy kandydaci otrzymają informację na temat przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w dniu 8.03.2019 r.
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Wykonawca projektu zostanie wybrany na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej (możliwa rozmowa via skype).
Patrz też: https://ipipan.waw.pl/pliki/praca/NCN_OPUS_Hajnicz_doktorant_inf.pdf

Data dodania ogłoszenia: 2019-02-11 14:38:52

« wróć do ofert pracy