Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Podstaw Informatyki PANWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Adiunkt (post-doc)
Wymagania:

· Doktorat w dziedzinie lingwistyki, filozofii, socjologii lub pokrewnej.
· Dobra znajomość filozoficznych, socjologicznych i psychologicznych teorii opisujących kształtowanie się tożsamości społecznych i jednostkowych.
· Znajomość kognitywistycznych oraz socjokulturowych teorii metafory.
· Znajomość słownika walencyjnego Walenty (na poziomie semantycznym).
· Umiejętność pracy zespołowej i gotowość do nadzorowania pracy zespołu anotatorów.
· Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
· Mile widziana znajomość lingwistyki korpusowej i doświadczenie w pracy z korpusami języka, najlepiej NKJP.

Opis zadań:

· Nadzór nad znakowaniem podkorpusu metafor w oparciu o teorię kognitywistyczną stosowaną w projekcie Synamet.
· Ilościowa i jakościowa analiza korpusu pod kątem występowania metafor względem rejestru i stylu tekstu.
· Badanie roli metafor w kształtowaniu tożsamości społecznych i jednostkowych na podstawie filozoficznej i socjokulturowej analizy podzbioru korpusu.
· Współpraca przy kognitywistycznej analizie korpusu.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 26 lutego 2019, 23:59
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Okres i forma zatrudnienia: 15 miesięcy na cały etat, nie wcześniej niż od kwietnia 2019, nie później niż od lipca 2020.
Koszt zatrudnienia: 10 tys. złotych miesięcznie

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
1. Podanie z listem motywacyjnym dotyczącym udziału w projekcie (z dopiskiem "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk").
2. Kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora.
3. Życiorys naukowy zawierający m.in. informacje o kierowaniu lub udziale w projektach badawczych, o odbytych stażach naukowych oraz o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach.
4. Wykaz opublikowanych prac oraz komunikatów konferencyjnych.


Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w siedzibie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, na nazwisko Elżbieta Hajnicz lub pocztą elektroniczną w plikach pdf na adres: e.hajnicz@ipipan.waw.pl
Wszyscy kandydaci otrzymają informację na temat przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w dniu 8.03.2019 r.
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Wykonawca projektu zostanie wybrany na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej (możliwa rozmowa via skype).

Patrz też: https://ipipan.waw.pl/pliki/praca/NCN_OPUS_Hajnicz_postdoc.pdf

Data dodania ogłoszenia: 2019-02-11 14:46:20

« wróć do ofert pracy