Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w KrakowieKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant stypendysta
Wymagania:

- stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów.
- ukończone studia magisterskie na kierunku chemia lub na kierunkach pokrewnych (nauka o materiałach, fizyka)
- znajomość języka angielskiego na poziomie C1 lub wyższym, umożliwiająca posługiwanie się literaturą naukową i przygotowanie opracowania wyników naukowych w postaci publikacji;
- umiejętność pracy z oprogramowaniem Office, oraz oprogramowaniem do przetwarzania danych i prezentacji wyników naukowych, w tym Origin, oraz oprogramowaniem służącym do spektroskopowej analizy danych (Labspec, OMNIC lub analogiczne oprogramowanie);
- umiejętność wykonywania pomiarów spektroskopowych (spektroskopia absorpcyjna IR, Ramana, UV-VIS-NIR itd.), pomiarów aktywności katalitycznej materiałów.
- doświadczenie w pracy naukowej dotyczącej syntezy i charakterystyki fizykochemicznej katalizatorów heterogenicznych, preferowane doświadczenie w pracy badawczej dotyczącej katalizy heterogenicznej, analizy spektroskopowej danych, zwłaszcza katalizatorów nośnikowych udokumentowane publikacjami.

Opis zadań:

Synteza i charakterystyka fizykochemiczna (pomiary właściwości spektroskopowych) katalizatorów. Badanie kinetyki spalania metanu. Eksperymenty FTIR in situ. Interpretacja wyników badawczych oraz przygotowanie publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 24 marca 2019, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe na okres 9 miesięcy na łączną kwotę 28000 zł, wypłacane w miesięcznych ratach;

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty: CV zawierające listę nabytych umiejętności, opis dotychczasowej pracy naukowej i listę osiągnięć naukowych, w tym publikacji, wystąpień konferencyjnych, nagród i wyróżnień; kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich wraz z wykazem ocen ze studiów magisterskich. Oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie (formularz dostępny na stronie CAWP UJ).
Forma składania ofert: e-mail, na adres kierownika projektu, prof. dr hab. Joanna Łojewska lojewska@chemia.uj.edu.pl

Przewidywana data rozstrzygnięcia konkursu: 25 marca 2019 r.

Data dodania ogłoszenia: 2019-03-15 16:25:12

« wróć do ofert pracy