Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Politechnika Gdańska, Wydział ChemicznyGdańsk, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant, stypendysta
Wymagania:

1. Kandydaci powinni mieć ukończone studia magisterskie w dziedzinie chemii, fizyki, matematyki, biotechnologii, informatyki, biofizyki lub kierunków pokrewnych.
2. Od kandydatów oczekujemy predyspozycji i silnej motywacji do pracy naukowej ze wskazaniem na podejście obliczeniowe i teoretyczne.
3. Atutem będzie umiejętność programowania (python, C/C++, języki skryptowe), preferencyjnie w środowisku Linux oraz doświadczenie w stosowaniu metod numerycznych.
4. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

Realizacja zadań badawczych przewidzianych w projekcie pt. "Molekularny mechanizm sprzężenia mechanochemicznego w syntazie ATP jako punkt wyjścia do opracowania nowych leków przeciwdrobnoustrojowych"

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ
Termin składania ofert: 31 sierpnia 2019, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

1. Kwota stypendium: 2500 zł miesięcznie (netto) wypłacane przez okres 4 lat (jest to stypendium dodatkowe w stosunku do stypendium doktoranckiego dla uczestników szkoły doktorskiej).
2. Data rozpoczęcia pracy: 1 października 2019
3. W projekcie przewidujemy odbycie staży naukowych w renomowanym Instytucie Chemii Biofizycznej Maxa Plancka w Getyndze a także na Uniwersytecie w Lejdzie (Holandia).
4. Udział w realizacji projektu wymaga przyjęcia do szkoły doktorskiej na Politechnice Gdańskiej (niezależna rekrutacja odbędzie się we wrześniu 2019)

Dodatkowe informacje:

Szczegółowych informacji udziela kierownik projektu dr hab. inż. Jacek Czub, do którego należy zgłaszać zainteresowanie ofertą
e-mail: jacek.czub@pg.edu.pl
Budynek Chemii A, pok. 219A
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie na adres e-mail kierownika projektu następujących dokumentów:
1. List motywacyjny
2. CV
3. Lista ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowych studiów

Prosimy o umieszczenie następującego oświadczenia w liście motywacyjnym:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie stypendialnej niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883"

Data dodania ogłoszenia: 2019-03-28 10:06:27

« wróć do ofert pracy