Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik InformacyjnychWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta (2 etaty)
Wymagania:

- Tytuł magistra w dziedzinie Telekomunikacja lub Informatyka (w przypadku trwających studiów magisterskich, uzyskanie dyplomu powinno nastąpić nie później niż we wrześniu 2019)
- Gruntowna wiedza matematyczna umożliwiająca realizację prac naukowych w zakresie modelowania sieci teleinformatycznych, potwierdzona ocenami (co najmniej 4.0) uzyskanymi z przedmiotów matematycznych podczas studiów magisterskich
- Znajomość zagadnień obejmujących nowe sieci mobilne 5G będzie dodatkowym atutem (niemniej jednak, wiedza ta może zostać nabyta w trakcie studiów doktoranckich)
- Znajomość zagadnień dotyczących adaptacyjnego strumieniowania multimediów będzie dodatkowym atutem (niemniej jednak, wiedza ta może zostać nabyta w trakcie studiów doktoranckich)
- Dobre umiejętności programistyczne (Python / C++ / Java)

Opis zadań:

1. Doktorant będzie uczestniczył w realizacji projektu badawczego dotyczącego nowej technologii mobilnej 5G oraz strumieniowaniu multimediów w sieciach 5G.
2. Praca będzie realizowana w zespole badawczym działającym na arenie międzynarodowej.
3. Zadania obejmują również udział w przygotowywaniu publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST
Termin składania ofert: 30 czerwca 2019, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie: stypendium naukowe 4500 PLN/miesiąc
Okres wypłacania stypendium: 42 miesiące
Planowane rozpoczęcie pracy w projekcie: 1 października 2019 r.

Dodatkowe informacje:

Poszukiwani są doktoranci/studenci ostatniego semestru studiów magisterskich w dziedzinie Telekomunikacja lub Informatyka. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie stosownych dokumentów na adres: jordim@tele.pw.edu.pl

Wymagane dokumenty:
1. CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacje, nagrody, stypendia naukowe, znajomość języka angielskiego)
2. List motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych
3. Wykaz ocen z przebiegu ostatniego etapu studiów
4. Kopia dyplomu magistra (dotyczy doktorantów)

Na zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133 poz.883)"

Data dodania ogłoszenia: 2019-05-09 15:04:58

« wróć do ofert pracy